10.05.2018 – 5.B, 5.C a 5.D – „2.světová válka“ SFÉRICKÉ KINO