2.D – v knihovně s VEČERNÍČKEM

Ve čtvrtek 10.1.2019 jsme navštívili městskou knihovnu. Tentokrát bylo téma dětem velice
blízké…VEČERNÍČEK. Děti se nejprve s paní knihovnicí seznámily s Večerníčkem, jak vypadal
úplně na začátku svého vzniku. Dokonce zhlédly 2 velmi staré večerníčky – Strašidýlko Fanfulínek
a O robotu Emilovi (možná si někdo z vás ještě vzpomene :-)))). Dětem se obě pohádky moc 
líbily a vůbec jim nevadilo, že jsou černobílé :-)
A protože jsme byli hlavně v knihovně, nesměly chybět knižně napsané večerníčkovské pohádky.
Děti nejen bedlivě poslouchaly, ale mohly si v knihách i zalistovat.
Již se těšíme na další lekci v knihovně :-)
FOTOGALERIE: připravujeme