BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN JSME NEZAHÁLELI A ZVELEBOVALI ŠKOLU…

  • Pro nadšence stolního tenisu jsme vytvořili klimatizovanou hernu s osmi stoly a moderním vybavením.

 

  • Díky projektu IROP byla možná výstavba a modernizace dvou učeben pro výuku jazyků, dvě učebny pro výuku ICT, polytechnická učebna a byla vybudována bezbariérová toaleta.

 

  • Pro žáky prvního stupně došlo po více než šedesáti letech k modernizaci šaten na hlavní budově školy ( bývalá 5.ZŠ ). Každý žák od 3.9.2018 bude mít k dispozici svou vlastní šatní skříňku.

 

  • Do konce měsíce září bude v areálu školy vybudováno nové workoutové hřiště, které bude sloužit nejen žákům naší školy, ale i široké veřejnosti.

 

  • Ke konci minulého školního roku došlo k havárii vody, která postihla školní jídelnu a přilehlé prostory. Díky obětavému přístupu našich pedagogů byl urychlen termín potřebné rekonstrukce a školní jídelna i postižené prostory dnes září novotou. Vedení školy jim tímto velmi děkuje.

 

Během prázdnin se nám podařilo vytvořit nové a lepší prostředí i podmínky pro žáky a jejich pedagogy.

Vedení školy velmi děkuje všem zúčastněným pracovníkům za jejich nadstandardní přípravu školy pro začátek školního roku 2018/2019.