Novinky pro Co se děje ve třídách

V prosinci jsme se vrátili v historii. Povídali jsme si o tom, jaký život měli lidé kdysi dávno. Snažili jsme se rozluštit pravěké nápisy na stěnách jeskyně, projektovat středověký hrad, přeložit slůvka z lašského nářečí a rozpoznat nástroje a nářadí, které každodenně používali naši prarodiče. Zjistili jsme, že to lidé... » pokračovat

Druhou polovinu listopadu jsme si zpestřili velkým projektem o naší republice a hlavním městě. Zábavnou formou jsme se dověděli spoustu informací o povrchu, městech, známých českých výrobcích i sousedních státech. V Praze se již vyznáme. Natrénovali jsme na nečisto jízdu metrem podle aktuálního plánu, vymýšleli trasy i s přestupy, počítali... » pokračovat

PÉŤA ŠKUTA: Nejvíc mě bavilo vyrábění loutek čerta a Mikuláše. PAVLÍNA KUDĚLOVÁ: Líbilo se mi, že jsme se nehádali a při řešení čertovské matematiky a gramatiky jsme spolupracovali. LUCIE ČAPKOVÁ: Super byla čertovská diskotéka. VÍTEK ZÁVODNÝ: Nejlepší byla čertovská gramatická “ šibenice“ na počítači. RADEK TOMIS: Bavily mě pořekadla a... » pokračovat

Po čertech těžká matematika a gramatika, čertovská diskotéka, hádanky, pranostiky, pořekadla a pohádky o čertech, písničky a také nový vyučovací předmět “ STRAŠENÍ A ODNÁŠENÍ DO PEKLA“, to vše čekalo na malé čertíky a čertice 4.12. a 7.12. ve 3.A, která se proměnila na pekelnou třídu. Nebojte se, všechno dobře... » pokračovat

V minulém týdnu 1.12. – 4.12. se děti v 1.D učily tak trochu netradičně. Kromě normálního učení plnily i čertí a andělské úkoly. Taky děti se proměnily v čerty ( ne chováním, ale oblečením), pracovaly v čertích skupinách ( Bertíci, Pytlíci, Ďáblíci, Lumpíci a Šmoulíci ). V pátek je navštívila... » pokračovat

Okolo Frýdku cestička se jmenoval projektový den, kterým děti ze 3.A zakončily probírané učivo o našem městě. Orientace na mapě pomoci kompasu spojena s vycházkou okolo Frýdku, seznámení dětí s historií, památkami, znakem, pověstmi a osobnostmi našeho města bylo náplní pátečního dopoledne 13.11.2015. Děti si celý den krásně užily, projekt... » pokračovat

Dne 27.10.2015 proběhl ve třídách IV.A a IV.C projektový den „PODZIM“. Skřítek Podzimníček zanechal pro děti ve třídách dopis, ve kterém jim sdělil, co všechno budou tento den dělat. Žáci plnili  různé úkoy z českého jazyka, matematiky, stali se ilustrátory, kteří nakreslili podle své fantazie svého podzimního skřítka, kterého si i... » pokračovat

Kdo jsou skřítci “ Podzimníčci“? Odpověď na otázku hledaly děti ze 3.A v třídenním zábavném projektu. Cílem bylo, formou nejrůznějších úkolů, motivovat děti k zájmu o přírodu, rozvíjet pozitivní vztahy ve skupině, vzájemnou spolupráci, vytrvalost, přesnost, manuální zručnost a především tvořivost a fantazii. Projektová výuka poskytuje mnoho možností propojit učivo všech... » pokračovat