Novinky pro Co se děje ve třídách

Dne 31.10.2014 proběhl ve třídách III.A a III.C projektový den na téma „Podzim“.    Žáci v pracovních centrech zpracovávali pracovní listy, ve kterých si zopakovali a procvičili učivo z českého jazyka, matematiky, prvouky. Hlavně jsme se zaměřili na čtení s porozuměním. Výtvarné schopnosti měly děti možnost si prověřit v barevném zpracování podzimního tématu a... » pokračovat

Dne 7.10. jsme se všichni naladili do oranžové. Proč oranžová? Tak hlavně proto, že na zahrádkách nám již dozrály mrkvičky a dýně. Východy i západy slunce bývají také často zářivě oranžové…. a tak oranžová s měsícem říjnem určitě souvisí. Jak to u nás vypadalo? Děti i paní učitelky se oblékly... » pokračovat