Novinky pro Co se děje ve třídách

V rámci výuky fyziky se v prosinci žáci 9.ročníků zúčastnili výuky v Dolní oblasti Vítkovice, ve Světě techniky, nazvané „Záhada jaderné elektrárny“. Žáci ve skupinkách zkoumali radioaktivitu různých vzorků a zjišťovali, který z nich je radioaktivní zářič, a který má jen přirozenou radioaktivitu, která se vyskytuje všude okolo nás. Jako vzorky byly... » pokračovat

30.11. a 1.11. jsme si výuku zpestřili projektovým vyučováním na téma „Pohádka o Budulinkovi“. Hlavním cílem projektu bylo naučit se spolupracovat ve skupině,  řešit společně problémy, pomáhat si a komunikovat. Všechny skupinky pracovaly vzorně a práce se jim moc dařila.😆   FOTOGALERIE:  1295. 1.B -POHÁDKA O BUDULÍNKOVI projektové vyučování

Dne 9.11.2017 se žáci 9.ročníků zúčastnili dne nazvaného „Zlepši si techniku“ na Vysoké škole báňské v Ostravě. Seznámili se zde se všemi fakultami této univerzity, které zde měly připraveny prezentace. Např. Fakulta strojní – Kouzlení s kovy (galvanistika), Obrábění na CNC frézce, Mobilní roboty, Termokamera, Míříme do výšin (modely jeřábů a výtahů)... » pokračovat

Výuka ve Světě techniky v Ostravě V rámci výuky fyziky se v říjnu žáci 6.ročníků zúčastnilidne v Dolní oblasti Vítkovice, ve Světě techniky, nazvaného „Proč? Fyzika v otázkách a odpovědích“. Seznámili se zde 5 oblastmi fyziky – elektřina, energie, síla a pohyb, vesmír a světlo. Žáci byli rozděleni do 5 skupinek po 4-5... » pokračovat

3. 11. Páťáci četli prvňáčkům (1.B a 5. B) Děti 1. B se dnes seznámili s novými kamarády z 5. B.  Páťáci prvňáčkům přečetli úryvky z českých pohádek. Děti hádaly, o kterou pohádku se jedná a společně pak se staršími kamarády poskládali jednu obrázkovou osnovu.   Bylo to fajn, myslím a už se... » pokračovat

Ve středu 15. 11. si děti z 1. A tak trošku hrály. Byly pro nás připraveny drama dílny s názvem Poťouši a jiná rozkmotřidla. O čem to bylo? O tom, že každý máme nějakou špatnou vlastnost, nebo se nepěkně chováme, trošku i ubližujeme. A tak děti prostřednictvím pohádky poznaly s těmito „zlobidly“, zahráli... » pokračovat

V pondělí 30. 10. si děti z 1. A prožily „Dýňový den“. Do školy přišly ve strašidelných maskách a vše mohlo začít. Děti přinesly vydlabané a nazdobené dýně. Pozor, pozor, máme tady soutěž o nej… dýni!  Proběhla třídní výstavka a všechny děti – strašidýlka dýně hodnotily a bodovaly.  Ve stejný den měly... » pokračovat