Novinky pro U nás v ŠD

Letos jsme zahájili v rámci školní družiny keramický kroužek, který byl pro velký ohlas rozšířen na dva dny. Děti si vyrobily plno krásných dárečků a i z fotogalerie poznáte, že je práce velmi bavila a výrobky dopadly na výbornou. Těšíme se společně na další příjemně strávené pololetí a přejeme všem... » pokračovat

I zde měla družinka své místo. Paní vychovatelky připravily dílničku v galerii DUHA.  Maminka Sáry Šlachtové přinesla různé vánoční tvary překližkových výřezů, které se zdobily ubrouskovou technikou – decoupage. Domů si děti odnášely závěsné vánoční ozdoby, které jistě budou dělat radost ve všech svátečně naladěných domácnostech.   FOTOGALERIE: 1480. DRUŽINA -VÁNOČNÍ DÍLNY... » pokračovat

Rády bychom touto cestou poděkovaly firmě KORES, která nám poskytla potřeby pro školní družinu. Vše využijeme při tvoření s dětmi. Vychovatelky ŠD

V pátek 16.11.2018 jsme navštívili v kině Vlast filmové představení “ Kubík Hrdina“. Děti se do kina těšily, pro některé prvňáčky to byla premiéra a nemohli se dočkat.  Pohádka všechny nadchla a cestou zpět bylo o čem povídat. Počasí nám přálo a proto jsme neváhali pořídit i pár fotografií z... » pokračovat

Nový začátek školního roku proběhl ve školní družině ve znamení utváření nových kolektivů. Pro děti prvních tříd se konala podrobná prohlídka školy s celým jejím zázemím. V nádherném a doslova výjimečném „babím létě“ trávily děti hodně času na školním hřišti a dvorku (florbalky, míče, skákání přes lana a švihadla, skejborty, křídy, atd).... » pokračovat

Dne 8.6.2018 jsme navštívili filmové představení v kině Vlast „Králíček Petr“. Nepřízeň počasí nás zprvu vylekala, ale pak se příroda umoudřila a tak jsme cestu zvládli. Film se dětem velmi líbil a proto se už těšíme na další filmová představení po prázdninách.   Ivana Pospíšilová  vychovatelka