Novinky pro U nás v družině

Opět jsme shlédli krásný film, který byl zábavný, dojemný, o přátelství, sebedůvěře, rodinných poutech ……a hlavně o tanci. Všichni jsme byli zvědaví, jak to s malou Félicií dopadne. Moc se nám představení líbilo a povídali jsme si o něm ještě po cestě kolem řeky. Těšíme se na další kino.

Ve středu 1. listopadu se uskutečnila ČTENÁŘSKÁ jízda ČTENÁŘSKÉHO klubu v rámci Festivalu ČTENÍ.J Členky klubu si připravily pohádky a krátké příběhy, které prezentovaly v několika odděleních školní družiny (viz foto). Podle vyjádření samotných děvčat se akce vydařila: – Bavilo nás to – měly jsme dobré posluchače. LK – Prvňáčci... » pokračovat

V úterý 24. 10. se v tělocvičně naší školy konala ČARODĚJNÁ DISKOTÉKA. Sešlo se spoustu družinových čarodějnic, čarodějů, upírů a jiných strašidel. Z některých šla opravdu hrůza. Zábavný program plný tance, zpívání, her a soutěží měla tentokrát pro děti připraven moderátorka Kateřina Kouláková. Pestrost aktivit nenechala děti sedět a většina se s chutí zapojila.... » pokračovat

V pátek 6.10.2017 se uskutečnilo v kině Vlast filmové představení „Cesta do fantazie“, kterého se účastnili zájemci ze školní družiny. Před projekcí paní produkční v krátkém rozhovoru děti motivovala k pozornému vnímámí filmu. Debatu s  dětmi ukončila soutěží. Po projekci paní uvaděčka rozdávala zájemcům plakátky.      

Vážení rodiče, Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD na 1. pololetí školního roku 2017 – 2018 je splatná k 20. 10. 2017 ve výši 1000,- Kč (200/měsíc). Úhradu zašlete na účet školy a to převodem z účtu nebo složenkou. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který bude přidělen každému dítěti a... » pokračovat

V pátek 22. září se vydaly děti, které měly zájem, na první filmové představení v tomto školním roce do kina Vlast. Za doprovodu paní vychovatelek shlédly hranou adaptaci animované klasické pohádky KRÁSKA A ZVÍŘE.                                    ... » pokračovat

První dny měsíce září probíhaly v naší školní družině opět ve znamení utváření nových kolektivů. Již po několika dnech školní docházky jsme mohli říci, že 76 nových prvňáčků se bez problémů sžilo s ostatními. Při společných hrách v  hernách , pobytu na školním hřišti i v tělocvičně  si oblíbili své nové... » pokračovat

Ve školním roce 2017/2018 se přihlásilo do školní družiny 240 dětí, které byly rozděleny do osmi smíšených oddělení. oddělení  vychovatelka   Richtarová Renata (1.B, 2.A třída) oddělení vychovatelka    Nováková Melanie (1.A, 2.D tříta) oddělení vychovatelka    Konieczná Romana  (2.C, 3.A třída) oddělení vedoucí vychovatelka   Drabinová Irena (3.C, 5.A třída + část 2.B... » pokračovat