Novinky pro U nás v družině

Děti z 8. oddělení se zúčastnily exkurze do Marlenky. Dověděly se zajímavé věci, jak se v našem městě začaly péct dorty, které znají lidé v celé Evropě. Taky ochutnaly všechny výrobky, které Marlenka vyrábí.   FOTOGALERIE: 1316. DRUŽINA – EXKURZE MARLENKA 8.oddělení 6.12. 

V pondělí 11. prosince 2017 se konal v tělocvičně na 1. ZŠ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN VE FLORBALU. Zúčastnily se družstva ze čtyř školních družin. Naši družinu reprezentovali  florbalisté: Reček Filip 4. C, Hypl Adam 4. C, Jurka Tomáš 4. C, Rada Tobias 4. C, Šamaj Robert 4. C, Raška Tobias... » pokračovat

Opět jsme shlédli krásný film, který byl zábavný, dojemný, o přátelství, sebedůvěře, rodinných poutech ……a hlavně o tanci. Všichni jsme byli zvědaví, jak to s malou Félicií dopadne. Moc se nám představení líbilo a povídali jsme si o něm ještě po cestě kolem řeky. Těšíme se na další kino.

Ve středu 1. listopadu se uskutečnila ČTENÁŘSKÁ jízda ČTENÁŘSKÉHO klubu v rámci Festivalu ČTENÍ.J Členky klubu si připravily pohádky a krátké příběhy, které prezentovaly v několika odděleních školní družiny (viz foto). Podle vyjádření samotných děvčat se akce vydařila: – Bavilo nás to – měly jsme dobré posluchače. LK – Prvňáčci... » pokračovat

V úterý 24. 10. se v tělocvičně naší školy konala ČARODĚJNÁ DISKOTÉKA. Sešlo se spoustu družinových čarodějnic, čarodějů, upírů a jiných strašidel. Z některých šla opravdu hrůza. Zábavný program plný tance, zpívání, her a soutěží měla tentokrát pro děti připraven moderátorka Kateřina Kouláková. Pestrost aktivit nenechala děti sedět a většina se s chutí zapojila.... » pokračovat

V pátek 6.10.2017 se uskutečnilo v kině Vlast filmové představení „Cesta do fantazie“, kterého se účastnili zájemci ze školní družiny. Před projekcí paní produkční v krátkém rozhovoru děti motivovala k pozornému vnímámí filmu. Debatu s  dětmi ukončila soutěží. Po projekci paní uvaděčka rozdávala zájemcům plakátky.      

Vážení rodiče, Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD na 1. pololetí školního roku 2017 – 2018 je splatná k 20. 10. 2017 ve výši 1000,- Kč (200/měsíc). Úhradu zašlete na účet školy a to převodem z účtu nebo složenkou. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který bude přidělen každému dítěti a... » pokračovat

V pátek 22. září se vydaly děti, které měly zájem, na první filmové představení v tomto školním roce do kina Vlast. Za doprovodu paní vychovatelek shlédly hranou adaptaci animované klasické pohádky KRÁSKA A ZVÍŘE.                                    ... » pokračovat