Novinky pro MŠ

Pro informace klikněte obrázek či nadpis: KROUŽKY MŠ     HOPÍK I – p.uč. Hrůzková HOPÍK II. – p.uč. Fridrichová METODA DOBRÉHO STARTU – p.uč. Kaletová SKŘIVÁNEK – p.uč. Štolfová ŠACHOVÁ ŠKOLIČKA – trenérka 1.třídy Táňa Bogatková TANEČKY – p.uč. Běhálková VÝTVARKA – p.uč. Zahradníková

PLATBY STRAVNÉHO NA MĚSÍC ZÁŘÍ r.2014 DĚTI DO 7 LET  616,- Kč DĚTI 7 LETÉ  660,- Kč Žádáme rodiče, kteří dosud neodevzdali příkaz povolení k inkasu, aby platbu provedli v hotovosti u vedoucí stravování MŠ z kraje měsíce. Platbu školného je třeba uhradit do 15. dne v měsíci.