Novinky pro MŠ

PŘÍŠTÍ TÝDEN V PONDĚLÍ 12. 3. 2018 ŠACHY ODPADAJÍ, JIŽ CHYBĚJÍCÍ LEKCE BUDOU NAHRAZENY V DALŠÍCH TÝDNECH. TRENÉRKA TÁŇA TYTO DNY JEŠTĚ UPŘESNÍ A DĚKUJE ZA POCHOPENÍ.

MŠ důrazně upozorňuje zákonné zástupce dětí, že před pobytem venku je stav ovzduší bedlivě monitorován na webové stránce doporučené zřizovatelem:  http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/moravskoslezsky   Pro objasnění délky dopoledního pobytu dětí venku při bodovém označení uvádíme: 1  VELMI DOBRÉ podmínky = 2.hodiny 2  DOBRÉ podmínky = 2.hodiny 3  USPOKOJIVÉ podmínky = max. 90 min.... » pokračovat

Byla vyhlášena smogová situace Z důvodu překročení informativní prahové hodnoty pro jednu z hlavních znečišťujících látek (suspendované částice PM10, oxid siřičitý nebo oxid dusičitý) alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byla vyhlášena smogová situace. Doba trvání smogové situace je od 21:03 hodin dne 08.02.2018 do odvolání.