Novinky pro Připravujeme

5.4. a 7.4.2019 proběhne na naší škole akce Biskupství ostravsko-opavského BISCUP 2019. V průběhu tří dnů naše škola poskytne své prostory k ubytování i odpočinku zúčastněným dětem a mládeži. Po dohodě s organizátory této akce bude využíván přilehlý sportovní areál naší školy. Celkový počet dětí a mládeže bude cca 550. Organizátoři... » pokračovat

Jako každoročně pořádáme i letos již po 17. Večer s Andersenem. Pro žáky je připravena návštěva zámku, zajímavé úkoly a možná i překvapení. Této akce se zúčastní vybraní žáci 3.-5. tříd. Bližší informace u p.uč. Buchtové.