Novinky pro Připravujeme

  Vážení rodiče a žáci 2. stupně. V souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství a na základě zájmu žáků, budou od pondělí 8. 6. 2020 realizovány občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhého stupně. V tomto období půjde o možnost konání konzultací či třídnických hodin, nepůjde tedy o klasickou výuku. Účast... » pokračovat

Dobrý den, od 7. třídy je povinně vyučován druhý cizí jazyk – nabízíme ruský a německý jazyk. Výuka bude probíhat v rozsahu 2 hodin týdně od 7. do 9.ročníku, tedy do ukončení základní školní docházky. Po kliknutí na odkaz uvedený níže, se dostanete do krátkého dotazníku, kde si jeden z těchto jazyků vyberete. Termín... » pokračovat

PODMÍNKY PRO STRAVOVÁNÍ  ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ V OBDOBÍ OD 25.5.2020-30.6.2020   Stravovat se mohou pouze žáci 1. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25.5.2020. Povinností zákonného zástupce je přihlášení každého žáka, který se chce stravovat: 1)V případě platby inkasem – telefonicky na tel. č. 558 604 256 u p. Hillové v době prodeje stravenek. 2)Platba... » pokračovat

Výuka žáků 9. ročníků od 11. 05. 2020 Vážení rodiče a žáci 9. ročníku. V souladu s usnesením vlády bude od pondělí 11. 5. 2020 umožněna výuka žáků 9. ročníku opět ve škole. Obsahem výukybude učivo z předmětů přijímací zkoušky (český jazyk a matematika), cílem je příprava na přijímací zkoušku. Podmínkou nástupu žáka do školy... » pokračovat