Novinky pro ZŠ

Dne 31.10.2014 proběhl ve třídách III.A a III.C projektový den na téma „Podzim“.    Žáci v pracovních centrech zpracovávali pracovní listy, ve kterých si zopakovali a procvičili učivo z českého jazyka, matematiky, prvouky. Hlavně jsme se zaměřili na čtení s porozuměním. Výtvarné schopnosti měly děti možnost si prověřit v barevném zpracování podzimního tématu a... » pokračovat