Novinky pro ZŠ

Etapy lidského života, změny v dospívání, rozmnožovací soustava, manželství, rodina, péče o děti, mezilidské vztahy, pravidla slušného chování …  témata, o kterých jsme si povídali v hodinách přírodovědy. Nenásilnou formou dětem usnadnil „choulostivou látku“ projekt „NARODÍ SE MIMINKO“ však se podívejte na fotky.   FOTOGALERIE: 1405. 5.A – MIMINKO projekt

ŠJ – INFORMACE PRO VŠECHNY

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Od 25.6. OPĚT JÍDELNA V PROVOZU. V jídelníčku budou změny! Děkujeme za pochopení.   25.6.2018 do 7:00 hod je poslední možnost odhlášek na měsíc červen – po této době již nelze strávníka odhlásit. Pokud žák onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosiče.   Vratky za odhlášky :... » pokračovat

Dne 8.6.2018 jsme navštívili filmové představení v kině Vlast „Králíček Petr“. Nepřízeň počasí nás zprvu vylekala, ale pak se příroda umoudřila a tak jsme cestu zvládli. Film se dětem velmi líbil a proto se už těšíme na další filmová představení po prázdninách.   Ivana Pospíšilová  vychovatelka

Na úterý 12. června naplánovaly paní vychovatelky poslední celodružinovouakci v tomto školním roce  –  ZAHRADNÍ SLAVNOST. Počasí nám tentokrát nedovolilo veselit se na školním dvorku a celá akce musela proběhnout v tělocvičnách školy. Diskotéka pod vedením paní vychovatelky Ivy Pospíšilové v jedné tělocvičně. V té druhé a v prostorách chodby byla pro děti připravená... » pokračovat