JAKÁ DNES BYLA MOJE PRVNÍ ŠKOLIČKA

Budoucí prvňáčci naší školy se mohou  seznámit s novým prostředím formou hravého vyučování.
Ve čtyřech lekcích nazvaných  “ Moje první školička“  se seznámí s novými kamarády (spolužáky),
poznají nové paní učitelky, třídy i školní tělocvičnu. Děti se již těší, až zasednou do lavic prvních tříd.
Cílem všech lekcí je usnadnit prvňáčkům jejich adaptaci na školu. 
Žádné obavy, žádná tréma, jen nadšení objevovat a poznávat, přesvědčit se, že učení je vlastně
moc lákavé a zábavné.