Kontakt

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, El. Krásnohorské 2254, 738 01  Frýdek-Místek
IČ: 68157797
DIČ: CZ68157797

Jméno pověřence: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

mail: FM@viavis.cz

 

č.ú.: 136065612/ 0300

Základní škola
info5zs@5zsfm.cz
555 531 668  datová schránka: cxcjggp
ústředna/ vrátnice č.p.139

podatelna/ vrátnice č.p.2254
mobil budova č.p.139
mobil budova č.p.2254

558 604 247

555 531 668
734 153 433
608 473 255

sekretariát 555 531 651 Markéta Kantošová

info5zs@5zsfm.cz

ředitelství  555 531 652 PaedDr. Jaromír Horký
horky.skola@gmail.com
zástupkyně ředitele I. stupeň  555 531 655 Mgr. Denisa Šťotková
stotkova@seznam.cz
statutární zástupce
zástupce ředitele II. stupeň
558 604 235
558 630 454
Mgr. Jaromír Cielecký
cielecky.jaromir@seznam.cz
výchovný poradce 558 604 265 Mgr. Naděžda Říhová
skola.rihova@seznam.cz
školní psycholožka 558 604 245 Mgr. Irena Pešatová
irena.pesatova@5zsfm.cz
školní metodik prevence 777 633 678 Mgr. David Řeháček
odhláška stravy pro žáky 5.ZŠ 558 604 256
zubní ordinace 558 604 237
558 631 015
MUDr. Jana Krištofíková
Mateřská škola
Lískovecká 2850, 738 01  Frýdek-Místek
vedoucí učitelka 734 258 516
555 557 712
Jana Ondrušíková
msliskovecka@email.cz
vedoucí školní jídelny MŠ Lískovecká 734 153 434
555 557 721
Hana Besedová
jidelnamsliskovecka@seznam.cz
třída SLUNÍČKO třída MOTÝLEK 555 557 719
třída KRTEČEK třída MEDVÍDEK 555 557 720

Kontaktní formulář

Pole s hvězdičkou jsou vyžadovány.