Mateřská škola

Provozní doba:  6:00 – 16:00 h. 

Mateřská škola informuje o změně provozní doby, která je od tohoto školního roku vedením školy ustanovena od 6 – 16 hodin. Vyzvednutí dítěte po ukončení provozu MŠ je možné jen po předešlé domluvě s pedagogem dané třídy, kde dítě k předškolnímu vzdělávání dochází.

 

vedoucí učitelka Jana Ondrušíková

 

Mateřská škola Lískovecká se nachází v okrajové části města Frýdek- Místek, je lehce dostupná městskou hromadnou dopravou. Blízkost lesíka a rybníka poskytuje dostatek prostoru pro vycházky s dětmi i pro utváření citlivého vztahu k přírodě. Prostorná zahrada mateřské školy je obklopena vzrostlými stromy a keři a je chráněna od hluku silnice.

 

Aktivity jsou v mateřské škole organizovány tak, aby byly u dětí podněcovány zájmy dětí k vlastní činnosti a experimentování. Nepředkládáme před děti hotové poznatky, rozvíjíme zájem o objevování a kladení otázek. Pomocí malování, hudby, tance a pohybu rozvíjíme estetické cítění, kreativní schopnosti a představivost. K dětem přistupujeme individuálně, samozřejmostí je dostatek prostoru pro vlastní hru dětí, pro skupinové i frontální činnosti. Aktivity a činnosti, které ve školce probíhají, směřují k naplňování klíčových kompetencí – tj. souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

 

 

Mateřská škola nabízí i další aktivity ve spolupráci s jinými organizacemi:

-Lyžařský výcvik ve spolupráci s lyžařskou školou SUN OUTDOOR BÍLÁ

-Plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou

-Literárně vzdělávací programy ve spolupráci s městskou knihovnou

-Besedy s městskou policií

-Koncerty, výstavy, divadelní představení, muzikohrátky, akce se zvířaty

-Projekt sbírej s panem Popelou (Frýdecká skládka)

-Celostátní projekty: Domestos do škol, Projekt EKOŠKOLA

 

Mateřská škola Lískovecká klade důraz na spolupráci  s rodinou, zákonní zástupci mají možnost spolurozhodovat ve věcech týkajících se péče o děti a jejich vzdělávání. Snahou naší mateřské školy je otevřený dialog mezi zákonnými zástupci a mateřskou školou, respektive učitelkami na jednotlivých třídách. Rodiče mají možnost využít systém adaptace dítěte na docházku do mateřské školy (adaptační hravá dopoledne), mohou se podílet na vytváření Školního vzdělávacího programu.

 

V současné době pracuje mateřská škola podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Pohádkoví skřítci z lískového keře“. Naší snahou je realizovat vzdělávání prostřednictvím pohádek. Pohádky mají pro děti velký psychologický význam. Pomocí pohádek děti poznávají a přijímají za své ty nejzákladnější mezilidské principy a také poznávají lidské hodnoty-odsuzují lakotu, krádež, závist či útok na jiného člověka.

 

Hlavní ideou naší mateřské školy je upevňovat zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu, která je postavena na správných lidských hodnotách a postojích.