Stravné

ODHLÁŠKY DĚTÍ JE MOŽNO PROVÁDĚT NA MOBILNÍM TEL. ČÍSLE ŠKOLNÍ JÍDELNY: 

734  153 434

 

 Platby, odhlášky stravného


– platba stravného příkazem k inkasu, bankovním převodem, v hotovosti vyjímečně pouze ve vypsaný den výběru, většinou 1. pracovní den v měsíci (termín bude vždy vypsán na dveřích kanceláře vedoucí školní jídelny v přízemí na konci chodby a na nástěnce u vchodu na třídu Krteček v přízemí vedlejší budovy)
– noste, prosím, drobné koruny, urychlíte tím prodej
– rodiče, kteří v den výběru nebudou mít stravu uhrazenu, musí úhradu provést následně vkladem na účet školy č. 136065612/0300 u ČSOB (NUTNO UVÉST JMÉNO DÍTĚTE DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE + MS)
– děti do 6 let 28,-Kč/den
– děti od 7 let 30,-Kč/den
– děti, za které nebude uhrazena strava do 4. pracovního dne v měsíci, nebudou přijaty do třídy k předškolnímu vzdělávání. Každý rodič je povinen, dle školního řádu, se kterým byl obeznámen na začátku školního roku, předat své dítě ráno osobně p. učitelce. Pokud takto neučiní a na třídu přijde dítě, které nemá uhrazenou stravu bez rodiče, bude MŠ nucena zákonné zástupce telefonicky upozornit, aby si dítě okamžitě vyzvedli zpět. Pokud takto neučiní, bude k dítěti přivolána pracovnice OSPOD (Organizace sociálně-právní ochrany dětí). Povinností zákonného zástupce dítěte je nahlásit v MŠ aktualizaci svého telefonického kontaktu v případě změny.
– stejný postup platí i v případě úhrady školného, které se hradí k 15. dni v měsíci.
– prosíme rodiče, kteří jsou si vědomi, že platbu neučinili nebo platba z jejich účtu nebyla inkasována z důvodu nedostatku financí, aby své dítě v předstihu odhlásili z docházky
– odhlášky stravného zapisujte do odhláškového sešitu, který je umístěn v šatnách dětí, nebo hlaste den předem p. učitelce, popř. SMS – mob. 734 153 434 – vedoucí stravování nebo e-mailem: jidelnamsliskovecka@seznam.cz do 13h. V případě náhlé nemoci je možno si oběd odebrat pouze do jídlonosiče a vyzvednout jej v kuchyni MŠ, mezi 11.00 – 11.15h
– nárok na oběd v době nemoci má dítě pouze 1. den nemoci
– v pondělí a v den po svátku se děti evidují dle skutečného stavu (nemusíte odhlašovat)
– odhlášky daného měsíce se převádějí do následujícího měsíce, platba se o tuto částku poníží
– nástup dítěte po nemoci je nutno také nahlásit předem, aby mělo zajištěnou stravu na tento den. Dítě bez nahlášené stravy na daný den nemůže být do MŠ přijato.
– pokud má dítě alergii např. na mléko, ořechy…., informujte vedoucí stravování a p. učitelku.