MŠ – DŮLEŽITÉ PRO RODIČE DĚTÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU!!!

UPOZORNĚNÍ!

PRO DĚTI V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY JE OD LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ!

DĚTI MUSÍ BÝT VŽDY ŘÁDNĚ OMLUVENY, DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU NEJPOZDĚJI DO 3 KALENDÁŘNÍCH DNŮ.

DÍTĚ OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TELEFONICKY, MAILEM NEBO OSOBNĚ!

ŽÁDÁME RODIČE, ABY SI HLÍDALI TUTO SKUTEČNOST, NEBOŤ SE ABSENCE ZAPISUJE DO TŘÍDNÍ KNIHY A POKUD BY BYLO U DÍTĚTE VYKÁZÁNO  NEOMLUVENÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, MÁ ŘEDITELSTVÍ MŠ POVINNOST NAHLÁSIT TENTO STAV NA ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ.