MŠ – UPOZORNĚNÍ K POBYTU VENKU

MŠ důrazně upozorňuje zákonné zástupce dětí, že před pobytem venku je stav ovzduší bedlivě monitorován na webové stránce doporučené zřizovatelem:  http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/moravskoslezsky

 

Pro objasnění délky dopoledního pobytu dětí venku při bodovém označení uvádíme:

1  VELMI DOBRÉ podmínky = 2.hodiny

2  DOBRÉ podmínky = 2.hodiny

3  USPOKOJIVÉ podmínky = max. 90 min.

4  VYHOVUJÍCÍ podmínky = max. 20 – 25 min.

5  ŠPATNÉ podmínky = bez pobytu venku

6  VELMI ŠPATNÉ podmínky = bez pobytu venku