Školní psycholožka

Pracoviště psychologa bylo zřízeno na naší škole od 1.3. 2016.

Školní psycholog je zde pro žáky naší školy, pro jejich rodiče, zákonné zástupce (případně další členy rodiny), pro pedagogy a zaměstnance školy.

 

Školní psycholožka:

Mgr. Pešatová Irena

Tel.:558 604 245

Email.:  irena.pesatova@5zsfm.cz

Pracovna: přízemí budova B, pavilon B (naproti školní družiny)
Konzultační hodiny

Pondělí          8:00 – 14:00

Úterý              8:00 – 14:00

Středa             8:00 – 14:00

Čtvrtek           8:00 – 14:00

Pátek              Každý 1.pátek v měsíci 8:00 – 12:00

 

Žáci mohou využívat velké přestávky a čas mimo vyučování.

Během vyučování mne mohou navštívit pouze po domluvě s učitelem.

 

Rodiče prosím, aby konzultace objednávali předem, prostřednictvím výše uvedených kontaktů. Pokud mne nezastihnete na telefonu (během dopoledne mohu být ve třídách), využijte email pro dohodnutí schůzky.

 

Žáci mohou kontaktovat psychologa, pokud potřebují poradit:

  • při řešení svých vztahů v rámci školy i mimo ni
  • ve výukové problematice a volbě dalšího studia
  • v osobnostní problematice
  • při pocitu ohrožení okolím (šikana, agrese apod.)
  • v dalších, pro ně důležitých otázkách

Rodičům je poskytováno poradenství, zaměřené především na pomoc v oblasti:

  • výchovy a vzdělávání jejich dítěte (adaptace na školní režim, výukové a výchovné problémy, komunikace s učiteli, karierní poradenství, osobnostní vývoj apod.)
  • rodinných a interpersonálních vztahů
  • psychosociální a sociální problematiky

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Je zaručena diskrétnost a ochrana všech poskytovaných informací.

 

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s poskytováním služeb psychologa na škole, kterým umožňují to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

 

Pokud se vyskytne potřeba individuální práce s dítětem (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě.