Výchovný poradce

Mgr. Naděžda Říhová

Telefon:          kl. 265

Přímá linka:  558 604 265   

Email:   skola.rihova@seznam.cz

 

Konzultační hodiny:

Pro žáky:

denně    07:15 – 07:45

 

Pro rodiče:

pondělí     10:00 – 11:00

úterý          14:00 – 15:00 – v odpoledních hodinách a jiných termínech jsou konzultace možné pouze po předchozí telefonické domluvě (z důvodů bezpečnosti a umožnění vstupu do budovy školy)

 

„Co dělat, když nejsem přijat/a na SŠ“

Podání žádosti o nové rozhodnutí

VZOR Žádost o nové rozhodnutí_OS

 

 

Náhradní termín vyzvednutí Zápisového lístku – více informací zde

Vyzvednutí Zápisového lístku – více informací zde

 

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

Metodika MŠMT k zákonu 135_2020

Schéma PZ 

 

 

zde naleznete ( rozklikněte příslušný nadpis):

Postup a termíny vyplnění a odeslání přihlášek na SŠ – 2020

Celková informace MŠMT o přijímacím řízení na SŠ 2019-2020

Přijímací řízení 2020 info rodičům

Vyhláška 353 o přijímacím řízení – platné znění od 1.11.2018

Pravidla omlouvání absence – Dny otevřených dveří,podání přihlášek atd.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA SŠ, ZÍSKÁNÍ, ODEVZDÁNÍ NA SŠ – TERMÍNY