OKRESNÍ KOLO VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE DÍVEK NA 11.ZŠ FM 2017/2018

Dne  28.2.2018 se konalo okresní kolo ve Sportovní gymnastice dívek na 11.ZŠ FM.

Naše děvčata  ve III. kategorii 12-14 let
Daniela Košařová   8.B
Michaela Pavlovová   8.B
Aneta Kukuczková   6.D

získaly 3. místo.

 Dále ve II. kategorii  10-12 let nás reprezentovaly
Tereza Němcová   5.A
Lukášová Silvie      4.B
Kopcová Sarah       4.C
Kočková Nela         4.D
Žvaková Kristýna   4.D

získaly 4. místo.


V I. kategorii 7-9 let nás reprezentovaly :
Gillarová Adina            3.B

Mrůzková Zuzana       3.B
Hoffmannová Linda   2.D
Lednická Anna             1.B
 obsadily 10. místo.

Všem děčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme  mnoho dalších úspěchů  v soutěžích.

Poděkování  patří také rodičům, kteří doprovodili své děti a vytvářeli pro ně psychickou podporu při soutěži.

Zvláštní poděkování patří  paní Němcové a  Pavlovové a Mičulkové za doprovod družstev při soutěži.

 Mgr. Jarmila Vondráková

 

FOTOGALERIE: 1359. OKRESNÍ KOLO VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE DÍVEK NA 11.ZŠ FM 2017/2018