Chemie

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: holenkova@gmail.com

 

8.ročník 9.ročník
0975 – Směsi 0978 – Redoxní reakce
0976 – Alchymie 0979 – Výroba železa a oceli
0977 – Složení roztoků 0981 – Řada reaktivity kovů
0980 – Oddělování složek směsí 0982 – Elektrolýza
0986 – Voda 0985 – Galvanický článek
0987 – Vzduch 0988 – Molární teplo, energie
0989 – Kyslík 0993 – Paliva, uhlí
0990 – Atom 0994 – Ropa, zemní plyn
0992 – Chemická reakce 0995 – Jaderná energie
1013 – Kovy 1 0996 – Uhlovodíky
1014 – Kovy 2 0997 – Alkany, cykloalkany
1015 – Alkalické kovy 0998 – Názvosloví alkanů
1016 – Halogeny 0999 – Alkeny, alkadieny
1017 – Nekovy, polokovy 1000 – Alkyny, areny
1019 – Průběh chemické reakce 1002 – Halogenderiváty
1020 – Chemické výpočty 1003 – Alkoholy, fenoly
1021 – Názvosloví oxidů 1 1004 – Aldehydy, ketony
1022 – Názvosloví oxidů 2 1005 – Karboxylové kyseliny 1
1023 – Oxidy významně poškozující životní prostředí 1006 – Karboxylové kyseliny 2
1024 – Oxidy významné pro stavebnictví 1007 – Estery, esterifikace
1025 – Sulfidy, halogenidy 1008 – Plasty
1026 – Bezkyslíkaté kyseliny 1009 – Významné plasty a syntetická vlákna
1027 – Názvosloví kyslíkatých kyselin 1011 – Sacharidy
1028 – Významné kyslíkaté kyseliny 1012 – Významné sacharidy
1029 – Hydroxidy
1030 – Názvosloví solí 1
1031 – Názvosloví solí 2
0974 – Test – Tělesa, látky, skupenství 0973 – Opakování 8.ročníku
0983 – Test – Směsi 0984 – Test – Redoxní reakce
0991 – Test – Atom, prvek, sloučenina 1001 – Test – Uhlovodíky
1018 – Test – Prvky 1010 – Test – Deriváty uhlovodíků
1032 – Chemický kufr