Matematika – 5.ročník

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: pavla.matyskova@gmail.com

 

0543 – Finanční gramotnost I. 0548 – Opakování a procvičování
0544 – Pravidelné obrazce 0549 – Sčítání a odčítání zlomků
0545 – Obsahy složitějších obrazců 0550 – Násobení a dělení desetinných čísel I.
0546 – Finanční gramotnost II. 0551 – Násobení a dělení desetinných čísel II.
0547 – Tělesa 0552 – Povrch krychle a kvádru