Matematika – Mgr. E. Macháčová

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: machacova.eva@email.cz

 

0313 – Druhá mocnina a odmocnina 0343 – Lineární rovnice 1
0314 – Obvod a obsah – obrazce 0344 – Lineární rovnice 2
0315 – Užití druhé mocniny 0345 – Slovní úlohy – O číslech
0316 – Grafy a diagramy – slovní úlohy 0346 – Slovní úlohy – O věku
0317 – Grafy a diagramy 0347 – Slovní úlohy – Slovní rovnice
0318 – Pythagorova věta – kartičky 0348 – Slovní úlohy – Procenta
0319 – Pythagorova věta 0349 – Slovní úlohy – Směsi
0320 – Pythagorovy věta – zápis 0350 – Slovní úlohy – Společná práce
0321 – Užití Pythagorovy věty 0351 – Slovní úlohy – Pracovní list 1
0322 – Pythagorova věta – slovní úlohy 0352 – Slovní úlohy – Pracovní list 2
0323 – Pythagorova věta v prostoru 0353 – Procvičování – rovnice
0324 – Pythagorova věta – slovní úlohy 0354 – Procvičování – slovní úlohy
0325 – Opakovací test 0355 – Opakovací test – rovnice, slovní úlohy
0326 – Kruh, kružnice 0356 – Množiny bodů daných vlastností
0327 – Vzájemná poloha přímky a kružnice 0357 – MBDV – Konstrukční úlohy
0328 – Vzájemná poloha přímky a kružnice – procvičování 0358 – MBDV – Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků
0329 – Vzájemná poloha dvou kružnic 0359 – Konstrukční úlohy
0330 – Válec. Objem a povrch válce. 0360 – Rýsuj podle popisu
0331 – Objem a povrch válce – slovní úlohy 0361 – Čtvrtletní práce
0332 – Čtvrtletní práce 0362 – Netradiční úlohy
0333 – Mocniny s přirozeným mocnitelem 0363 – Slovní úlohy – pohyb
0334 – Mnohočleny 0364 – Slovní úlohy řešené rovnicemi
0335 – Základy statistiky 0365 – Slovní úlohy o společné práci
0336 – Statistika – praktický úkol 0366 – Lineární rovnice
0337 – Statistika – praktický úkol 0367 – Mocniny s přirozeným mocnitelem
0338 – Netradiční úlohy – Zebra 0368 – Válec
0339 – Výrazy – výpočty s výrazy 0369 – Pythagorova věta
0340 – Vzorce pro úpravu výrazů 0370 – Kruh, kružnice
0341 – Čtvrtletní práce 0371 – Základy statistiky
0342 – Lineární rovnice 0372 – Algebraické výrazy