Prvouka – 3.ročník

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: ilonadoudova@seznam.cz

 

0001 – Osobnostní výchova – životní hodnoty 0011 – Orientace v čase a časový řád
0002 – Dopravní výchova – Na cestě do školy 0012 – Lidská činnost a práce
0003 – Dopravní výchova – Jízda na kole 0013 – Volný čas
0004 – Domov – Vesnice a město 0014 – Zdravý den
0005 – Domov – Frýdek–Místek 0015 – Příroda a lidské výrobky
0006 – Domov – Praha 0016 – Podmínky života na Zemi
0007 – Domov – Náš kraj 0017 – Země a podmínky života na ní
0008 – Domov – Krajina okolí 0018 – Vesmír
0009 – Domov – Naši sousedé – Slovensko 0019 – Planety
0010 – Domov – Naši sousedé – Polsko, Rakousko, Německo 0020 – Opakování
0041 – Vánoční čas I. 0051 – Okrasné rostliny
0042 – Vánoční čas II. 0052 – Pokojové rostliny
0043 – Živé organismy 0053 – Užitkové rostliny
0044 – Houby 0054 – Živočichové – společné znaky
0045 – Společné znaky rostlin 0055 – Živočichové – stavba těla
0046 – Dělení rostlin I. 0056 – Bezobratlí
0047 – Dělení rostlin II. 0057 – Růst a vývoj člověka
0048 – Polní plodiny 0058 – Rodina
0049 – Části rostlin – kořen, stonek 0059 – Stavba těla
0050 – Části rostlin – list a květ 0060 – Smysly