Plavecký výcvik

DEN

TERMÍN OD – DO TŘÍDA

ČAS VÝUKY

ÚTERÝ 11.09. – 29.01. 2.A a 3.A 07:45 – 08:30
ÚTERÝ 27.11. – 30.04. 2.B a 3.B 08:30 – 09:15
ÚTERÝ 27.11. – 30.04. 2.C a 3.C 09:20 – 10:05
ÚTERÝ 05.02. – 25.06. 2.D a 3.D 11:50 – 12:35

 

Odjezd od školy k bazénu přibližně 15min. před začátkem kurzu. 

Odjezd od bazénu do školy 20min. po ukončení lekce, pokud nebude domluveno jinak.