ŠD – DĚKUJEME FIRMĚ KORES

Rády bychom touto cestou poděkovaly firmě KORES,

která nám poskytla potřeby pro školní družinu.

Vše využijeme při tvoření s dětmi.

Vychovatelky ŠD

Kores logo