ŠD – DEN MATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

„MILÁ MAMINKO, TENTOKRÁT TI K TVÉMU SVÁTKU NAMALUJI ŠPERK“

Touhle větou pozvaly děti naší školní družiny své maminky na malou tvořivou dílničku, která se konala u příležitosti Dne matek v úterý 22. května v galerii DUHA pro 4., 5., 6., 7 a 8. oddělení a ve středu 23. května v klubovnách ŠD pro 1., 2., 3. oddělení. Sešly se maminky, babičky, tatínkové i sourozenci. Ti všichni spolu s dětmi z družiny a s paní vychovatelkami prožili příjemné, tvořivé odpoledne. Na vyřezané tvary sklíček, které si mohli vybrat a zakoupit, malovali speciálními barvami. Každý namalovaný šperk byl originálem. Kromě šperků se dětem velice dařilo malování skleněných talířků a závěsů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen všem rodičům a prarodičům, kteří přišli mezi nás, ale hlavně panu Samuelovi Fojtů s manželkou, kteří nám přivezli spoustu sklíček, barev a svými radami nám všem pomáhali.

 

FOTOGALERIE:

1385. DRUŽINA – DEN MATEK 4.,5.,6.,7. a 8.oddělení

1392. DRUŽINA – DEN MATEK 1.,2. a 3.oddělení