ŠD – PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Nový začátek školního roku proběhl ve školní družině ve znamení utváření nových kolektivů. Pro děti prvních tříd se konala podrobná prohlídka školy s celým jejím zázemím.

V nádherném a doslova výjimečném „babím létě“ trávily děti hodně času na školním hřišti
a dvorku (florbalky, míče, skákání přes lana a švihadla, skejborty, křídy, atd). Nesmíme opomenout nově otevřené WORKOUTOVÉ hřiště, o které je velký zájem.

Společné vycházky a pozorování přírody a její proměny vyzývaly ke sběru přírodnin.

 Na to vše navázala družina v galerii DUHA. Práce dětí z jednotlivých oddělení pod názvem „BAREVNÝ PODZIM“ hýřily barvami a různými výtvarnými technikami.

V jednotlivých odděleních proběhl projekt“MÁME RÁDI ZVÍŘATA“. Paní vychovatelky četly dětem z knih na toto téma a děti svá zvířátka malovaly a tvořily z papíru.I básničky
a písničky se „zvířecí „ tématikou zněly v odděleních.

20.říjen je Dnem stromů. Děti společně s vychovatelkami sdílely poslání stromů z hlediska vzájemnosti na Zemi. Poznávaly různé druhy stromů a malovaly jeakvarelem, klovatinou, voskovkami apod.

V pátek 26. října navštívilo 98 dětí, které měly zájem, filmové představení v kině Vlast. Tentokrát spolu s vychovatelkami shlédly film“ HOTEL TRANSYLVÁNIA 3“.Samozřejmě,
že film se líbil a děti odcházely spokojeny.

HALLOWEEN- v jednotlivých odděleních se konaly diskotéky, soutěže, výtvarné tvoření, povídání a porovnání svátku s naší „Památkou zesnulých – DUŠIČKY“, přičemž nechyběly všetečné otázky a vzpomínky dětí.

Již brzy čeká děti výtvarná soutěž s krásným názvem „RADOST“, kde se mohou opět realizovat ve své tvořivosti, dát šanci fantazii a kreativitě.

 

FOTOGALERIE: 1438. DRUŽINA – PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ