Novinky

Mateřská škola informuje o změně provozní doby, která je od tohoto školního roku vedením školy ustanovena od 6 – 16 hodin. Vyzvednutí dítěte po ukončení provozu MŠ je možné jen po předešlé domluvě s pedagogem dané třídy, kde dítě k předškolnímu vzdělávání dochází.