Novinky

Nový začátek školního roku proběhl ve školní družině ve znamení utváření nových kolektivů. Pro děti prvních tříd se konala podrobná prohlídka školy s celým jejím zázemím. V nádherném a doslova výjimečném „babím létě“ trávily děti hodně času na školním hřišti a dvorku (florbalky, míče, skákání přes lana a švihadla, skejborty, křídy, atd).... » pokračovat

  Do třetího ročníku Festivalu čtení, který vyhlašuje Městská knihovna ve Frýdku-Místku, se v pondělí 5. listopadu 2018 zapojili žáci 9. A třídy v hodině literární výchovy aktivitou Čtení na schodech (viz foto). Žáci se tentokrát zabývali texty Julese Verna jako jednoho ze zakladatelů vědeckofantastické literatury, dozvěděli se mnoho informací... » pokračovat

Výběr školného a stravného AKTUÁLNĚ S okamžitou platností je výběr v hotovosti za školné a stravné ukončen, žádáme rodiče, kteří stále hradí hotově, aby si zřídili inkaso, nebo hradili přes poštovní poukázku. Stravné se platí vždy na daný měsíc  výhradně formou inkasní platby.       Z důvodu, že některé banky zajišťují finanční prostředky... » pokračovat

MŠ – ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

S platností od 7. listopadu 2018 se doba odhlašování stravy dětí posouvá. ODHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ DEN PŘEDEM   DO 12 HODIN! Důvodem je změna v organizaci MŠ.

Od 1. 1. 2019 bude v rámci úplaty za školské a vzdělávací služby (školné a stravné) zajištěna platba (inkaso) pouze v jednom termínu, a to v 1. a 2. pracovní den v měsíci.

Protože i malé děti chtějí vědět,proč slavíme 100 let republiky,proběhl ve třídě 2.A celotýdenní projekt s touto tématikou. Děti se na něj těšily a tak se s chutí vrhly do práce. Poznaly díky povídání a krátkých videí,co se vlastně za těch sto let událo,kdy a jak vznikla republika,kdo byl důležitou... » pokračovat