ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY

V lednu jsme se zúčastnili soutěže na téma „Kostely, kostelíky a kapličky v Beskydech“. Malovali jsme reálné obrázky podle fotografií, práce se nám velice povedly a měly velký úspěch. Žákyně 5.D Nikola L. získala 1. místo a Tomáš G. 3. místo ve své věkové kategorii. Gratulujeme. Soutěže se zúčastnilo 30 základních škol a porota měla těžkou práci vybrat nejlepší. Výherci byli pozváni na vernisáž. Přišel i akademický malíř Z. Kurečka, který udělil zvláštní cenu. K pohodě zahráli hoši z LAM tria a po slavnostním předání cen si děti zařádily v tělocvičně.

 

FOTOGALERIE: 1552. ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY