VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE

Byla vyhlášena smogová situace

Z důvodu překročení informativní prahové hodnoty pro jednu z hlavních znečišťujících látek (suspendované částice PM10, oxid siřičitý nebo oxid dusičitý) alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byla vyhlášena smogová situace.

Doba trvání smogové situace je od 21:03 hodin dne 08.02.2018 do odvolání.