VÝUKA FYZIKY JINAK – 9.ročníky

V rámci výuky fyziky se v prosinci žáci 9.ročníků zúčastnili výuky v Dolní oblasti Vítkovice, ve Světě techniky, nazvané „Záhada jaderné elektrárny“.

Žáci ve skupinkách zkoumali radioaktivitu různých vzorků a zjišťovali, který z nich je radioaktivní zářič, a který má jen přirozenou radioaktivitu, která se vyskytuje všude okolo nás. Jako vzorky byly použity cukr, skalice modrá, zinek a smolinec. Ke zjišťování hodnoty radioaktivity používali dozimetr.

Druhým úkolem bylo zjistit, čím nejlépe se můžeme před zářením chránit. Žáci pracovali se soupravou Betagama, která obsahuje radioaktivní zářič a různé materiály (např. olovo, hliník). Před zářič děti vkládaly destičky a zjišťvaly snímačem, kolik radioaktivnícj jader jimi projde.

Děti si také vyzkoušely ochranné obleky, které je měly chránit před radioaktivním spádem.

Posledním úkolem bylo seznámit se s fungováním jaderné elektrárny. Nejprve formou skládanky, kde byly jednotlivé části elektrárny a děti je musely dát dohromady, a potom pomocí krátkého filmu, kde jim byla jaderná elektrárna představena dopodrobna.

Tato výuka byla spojena s výukou ve škole, kde tuto problematiku děti zrovna probíraly. Zajisté přispěla i k lepšímu pochopení problému a děti si vyzkoušely pokusy se soupravou Gamabeta, kterou ve škole nemáme k dispozici.

 

FOTOGALERIE: 1311. 9.ročníky – VÝUKA FYZIKY JINAK