SPORTUJ VE ŠKOLE projekt

 

vždy ve STŘEDU

12:35 – 13:15 h.       2. ročník

13:15 – 14:00 h.      3. ročník

14:00 – 14:45 h.     4. a 5. ročník

 

Využívat budeme tělocvičnu školy i školní hřiště.

Účast žáka je bezplatná, pedagogický doprovod i dozor je zajištěn. 

Nutná pravidelná docházka!

Věříme, že tato nabídka zaujme a bude naplněna kapacita.