Historie

Škola v datech

1955 : odevzdána k užívání hlavní budova školy

1955 : osmiletá střední škola

1963 : 5. základní devítiletá škola

1963 : dokončena výstavba nových školních dílen ( dnešní studio )

1983 : základní škola

1987 : přistavěny klubovny ke stávajícím školním dílnám

2003 : přiřazena MŠ Lískovecká 2850

2007 : vzdělávání podle vlastního ŠVP „Krok do života“

2009 : odevzdáno k užívání nové školní hřiště

2012 : dne 1.1. dochází ke sloučení 5.ZŠ a 9.ZŠ

Ředitelé školy od jejího založení až po současnost:

Ferdinand Mrázek 1955 – 1958

Vít Sklář 1958 – 1970

Ladislav Sládek 1970 – 1975

Jarmila Lederová 1975 – 1990

Slavomír Putnář 1990 – 1991

Milan Krasula 1991 – 2012

Jaromír Horký 2012 – 2020

Martin Macháč 2020 – doposud

Seznam pedagogických pracovníků působících na 5. ZŠ:

Alois Adamus, Danuše Adamcová, Eva Adámková, Jana Bartošová, Naděžda Baranová, Jan Bláha, Helena Bartková, Eva Bartoňová, Ludmila Bartoňová, Květuše Bímová, Evald Buchta, Jarmila Barnatíková, Karla Blažejová, Lenka Bortlová, Svatopluk Broumovský, Marie Bohdálková, Marie Bohušová, Lubomír Bayer, Marie Benschová, Anna Bednaříková, Božena Cabáková, Květuše Cidlíková, Jaromír Cielecký, Stanislav Cvek, Alena Červenková, Karel Čecháček, Ladislav Čáslavský, Lenka Čadanová, Miroslava Čížková, Marcela Deličová, Marie Drabinová, Ludmila Durčová, Ludmila Dunděrová, Rudolf Dulava, Milena Duží, Alena Diáková, Ludmila Dlouhá, Jana Erteltová, Miroslava Fabičová, Jarmila Fackenbergová, Irena Frončková, Eliška Fojtíková, Božena Fuchsová, Libuše Fajkošová, Ida Foldynová, Martina Holková ( Frkalová ), Anna Foltysová, Pavla Fojtů, Jiří Faldyna, Eliška Ferfecká, Danuše Fleischmannová, Jana Gebauerová, Marcela Gojdová, Zdena Grossmanová, Jaromír Grygar, Hana Gospošová, Alois Gibala, Věra Glaicová, Libuše Haladejová, Marie Heřmanová, Zdeněk Hlubek, Hana Hrabcová, Jana Huječková, Eva Horká, Věra Hajná, Milada Hrabalová, František Hrbek, Libuše Hrubá, Leontína Hrabcová, Jaromíra Hasalová, Danuše Hanzlová, Danuše Holanová, Vlasta Chalupová, Věra Chasáková, Jarmila Chasalová, Danuše Chlebková, Ingrid Cholevová, Jiřina Jalůvková, Libuše Jezerská, Antonín Juřica, Stanislava Jančurová, Daniel Janošec, Danuta Jochcová, Ludmila Janáčková, Eva Jursová, Libor Jangot, Emilie Kreusigrová, Jaroslava Kanioková, Marta Kašpárková, Jarmila Kadlubková, Miroslava Karásková, Lenka Karásková, Libuše Kaspříková, Libuše Karasová, Marta Klárová, Jitka Kleprlíková, Miroslav Klimánek, Jana Klimková, Dagmar Kocichová, Miroslava Konečná, Hana Kolářová, Ludmila Kozáková, Miroslava Kubáňová, Olga Kolková, Jarmila Kolofíková, Marta Krátká, Eva Králová, Anna Krkošková, Šárka Konečná, Zdena Kosturová, Danuška Kučerová, Marta Kuchařová, Vladimíra Kurečková, Věra Křístková, Eduard Kořínek, Jarmila Krieglerová, Petr Kristiník, Vratislav Kohut, Iva Kučerová, Marie Klaimanová, Josef Knödl, Antonín Kotínský, Anežka Kociánová, Karel Kouřil, Miroslava Kornetová, Maria Kraulová, Jan Kurka, Jarmila Lampartová, Bohdana Lišková, Zdena Lukasová, Milada Lepková, Milada Lehká, Jana Lenertová, Bohuslav Lorenz, Dagmar Mücková, Augustin Měrka, Eva Malá, Hana Masná, František Mihulka, Miluše Mikulová, Jarmila Mázlová, Věra Missbachová, Iva Měščáková, Karel Musil, Danuše Musilová, Sylva Musilová, Jana Menšíková, Marie Mohlová, Božena Myšková, Helena Miklerová, Marcela Nováková, Milena Ningrová, Marie Nenadálová, Jana Niklová, Marcela Nontková, Olga Nováková, Petr Novotný, Petr Najman, Roman Odvářka, Eva Pěluchová, Marie Porubová, Anna Pokludová, Vilém Polach, Miluše Plocková, Marie Prusková, Danuše Peterková, Valentýn Podobinský, Marie Pacáková, Jiří Poledník, Svatava Přidalová, Šárka Piskořová, Božena Poláchová, Veronika Poláková, Ludmila Procházková, Jitka Procházková, Eva Polachová, Marie Pešová, Božena Pavelčáková, Danuše Pochmanová, Slavomír Putnář, Božena Radová, Vladislav Růžička, Lea Růžičková, Anna Rossmanithová, Ludmila Rechtenbergová, Blažej Rajnoch, Čeněk Rašner, Mojmíra Ramíková, Lubomír Richter, Eva Roubínková, Engelberg Rada, Jiřina Sanitrová, Milada Stuchlíková, Eva Sbánovská, Naděžda Sedláčková, Jiřina Skoupá, Jarmila Seibertová, Soňa Sikorová, Eva Stanovská, Josef Sláma, Ludmila Sležková, Jarmila Stonawská, Anna Škrabalová, Vladimír Šteflíček, Vladimíra Šmerdová, Zuzana Štrbáková, Vladimíra Ševčíková, Božena Šebestová, Jiří Šnapka, Alena Švrčková, Věra Šmídová, Anna Šigutová, Bohdana Šostá, Helena Škapová, Petra Švecová, Věra Tesařová, Ludmila Tesařová, Zdena Tobolová, Františka Tylečková, Jiří Tichavský, Dušan Tanner, Marta Tesařová, Jaroslav Teichman, Štěpánka Tvarůžková, Ludmila Urbanová, Věra Vavrušová, Jaromír Václavík, Ladislava Václavíková, Ludmila Vítková, Růžena Vlčková, Ludmila Zitová, Eliška Zbranková, Marcela Zahradníková, Ladislav Žáček

Školní psycholog:

Mgr. Irena Pešatová 1.3.2016 – 30.6.2018

Vychovatelky školní družiny:

Gertruda Mrózková, Zdeňka Ambrožová, Miroslava Kubáňová, Miroslava Ceremugová, Karla Hercegová, Helena Košáková, Hana Krumpochová, Helena Ledvoňová, Anna Skatulová, Alena Švrčková, Vladimíra Nytrová, Dana Čuboková, Otilie Smolanová, Petra Košáková, Vladimíra Gorkowská, Jaromíra Hasalová, Marie Stehlíková, Marie Smutná, Helena Mikundová, Irena Drabinová, Melanie Nováková

Zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí: Eva Halešová, Věra Balážiová, Bohuslava Kořínková, Věra Smyčková

Eliška Vavřičková, Vlasta Hotová, Miluše Lanniková, Božena Bojdová, Vítězslava Poledniková, Marcela Trojáková, Jana Nogová, Anna Gašková, Anna Stachová, Vlasta Smažáková, Karla Malinová, Bronislava Krojcigerová, Anna Pavlicová, Květa Darnadiová, Lída Balážová, Miluše Mesárožová, Zuzana Škerková, Hana Křibíková, Helena Takovová, Anna Krasulová, Pavla Králová, Marie Staňková, Jitka Mazochová

Správní zaměstnanci:

Anna Bačová,  Jarmila Dobiášová, Alena Lyčková, Marta Strnadlová, Ludmila Karásková, Štěpánka Gavlasová, Marie Ledbová, Terezie Polochová, Eva Kosturová, Veronika Poláková, Petr Václavík, Jan Jeřábek, Dušan Hloušek, Jan Bohatý, Bohumil Chrobáček, Anna Konečná, Vlasta Bončková, Alena Pěkníková, Jiřina Kovaříková, Zdenka Svobodová, Naděžda Skoupá, Hana Kolářová, Ludmila Urbanová, Jarmila Pavelková, Karel Poloch, Anna Vráblíková, Alena Kyšková, Anna Tomaníčková

Je slunný podzimní den – 3. říjen 1955. Svátečně oblečené děti vcházejí do nové školní budovy. Očekávání, zvědavé plamínky v očích. Jak se nám bude v nové škole líbit? Začíná se psát historie první školy postavené na území města po roce 1945.

Připomeňme si některé údaje: Při zahájení vyučování v roce 1955 nastoupilo do 20 tříd celkem 670 žáků, ve školním roce 1965/66 měla škola 32 tříd a navštěvovalo ji 972 žáků, pro srovnání ve školním roce 2000/2001 byla zahájena výuka v 25 třídách s celkem 583 žáky.

Zpočátku měla škola vybavené jen učebny, na kabinety, tělocvičnu, školní dílny přišla řada až později. Při stavbě školy a dalších jejích úpravách výrazně pomáhal podnik Válcovny plechu, který též převzal patronát nad novou školou. Pomáhali však i rodiče a žáci. Vedení školy dostalo pod správu ještě dvě třídy v budově na Nové Osadě, ty sloužily žákům již od roku 1945.

Léta plynula, mnoho cílevědomé práce bylo vykonáno. Žáci vyrůstali,odcházeli ze školy, ale za nějaký čas se do stejných školních lavic vracely jejich děti. Podobně i řada učitelů prožila svá školní léta na pětce. A tak generace rodičů, žáků i učitelů spojuje pocit sounáležitosti se životem školy, pocit návaznosti na léty utvořené tradice – tradice vzájemné tolerance a tvůrčí spolupráce mezi rodinou a školou.

Po roce 1975 se naše 5. ZŠ, která měla jako jediná městská škola velké pozemky a klidné prostředí, ocitla v jednom velkém staveništi. Z jedné strany se začalo stavět sídliště K Hájku, z druhé se připravovala výstavba nové školy – 9. ZŠ. Bylo to pro školu a děti velice obtížné období. Hluk, výkopové práce v bezprostřední blízkosti školy, velké nebezpečí úrazů a ztížené vyučovací podmínky.

Po dokončení sídliště nastal velký příliv nových žáků, takže jsme dlouhé roky (až do roku 1986) směnovali. Směnové vyučování postihovalo 6 – 8 tříd prvního stupně. V září 1980 byl zahájen provoz na 9. ZŠ a my jsme této škole předali celkem 203 žáků, 6 tříd 1. stupně i s vyučujícími učiteli. Trochu se nám ulevilo, ale dětí stále přibývalo. Po dokončení další školy – 10. ZŠ – jsme i tam předali dalších 99 dětí.

V tomto hektickém období jsme zápasili s nedostatkem prostorů, tříd, kabinetů. Brigádnicky, za pomocí rodičů, jsme stavebními úpravami získali nové kabinety a prostory ve vestibulu. Při 25. výročí školy jsme celou školu vybavili novým nábytkem, provedli řadu oprav a modernizací.

Po dokončení výstavby 9. ZŠ začaly další starosti s úpravami venkovních prostor, zničených výstavbou. Vybojovali jsme oplocení před školou a iniciativou rodičů, učitelů i správních zaměstnanců jsme tyto prostory upravili a osázeli keři a květinami, které školu zdobí až do dnešních dnů.

Zvlášť je třeba připomenout i mimoškolní činnost našich dětí. Darem jsme z našeho patronátního závodu Válcoven plechu dostali 30 stanů s podsadami, a tak nám bylo umožněno vyvíjet bohatou prázdninovou činnost. V roce 1982 jsme získali prázdnou malotřídní školu na Krásné. VP nám připravily plán rekonstrukce a opět za jejich pomoci, za obětavé práce dobrovolných brigádníků, byla provedena generální přestavba této školy tak, aby vyhovovala zájmové činnosti dětí. V praxi to znamenalo, že děti spolu se svými vedoucími zde trávili víkendy, přes prázdniny se pořádaly letní tábory a v zimě lyžařské kurzy. Pro městské děti a děti ze sídliště to byla ohromná výhoda.

Pro nedostatek prostorů pro zájmovou činnost jsme také dlouhé roky usilovali o přístavbu nového pavilonu. Tu jsme mohli uskutečnit až v roce 1986, kdy jsme v akci Z za velké pomoci VP, rodičů a výboru SRPŠ pavilon pro zájmovou a mimoškolní činnost dostavili a vybavili. Hodnota díla na tehdejší dobu byla 1 100 000,- Kč. Brigádnicky a zdarma bylo odpracováno 6 000 hodin. Tak jsme získali 265 m2 nových ploch. Celoškolní výbor byl za tuto akci i dlouholetou aktivitu a zájem o školu oceněn celostátním vyznamenáním, pedagogický sbor byl oceněn medailí J. A. Komenského.

Přes všechny potíže, které jsme museli překonat, jsme se trvale snažili o kvalitní a dobrou práci ve vyučování a měli jsme celou řadu výborných učitelů, kteří se přičinili o dobré jméno školy, nejen mezi rodiči, ale i mezi veřejností a jejichž práce byla oceněna řadou vyznamenání. Naši učitelé dali základy k tomu, aby z celé řady našich žáků vyrostli výborní sportovci, umělci, lékaři, inženýři, učitelé a další.

Měli jsme velkou výhodu ve spolupráci s patronátním závodem VP, měli jsme štěstí, že jsme našli obětavé a nadšené rodiče, kteří se školou spolupracovali a nezištně pomáhali, kde se dalo.

Přejeme žákům školy tvořivé a chápající učitele, učitelům pracovité žáky budující své zdravé sebevědomí na základě svědomité práce. Věříme, že se nám společné úsilí vrátí a na svou školu budeme všichni vzpomínat.

Seznam zaměstnanců školy za období 1980 – 2010

(Tučně jsou vytištěna jména pedagogů a nepedagogických pracovníků působících na škole v současnosti – k červnu 2010.)

Ředitelé školy:

Ladislav Mazoch 1980 – 1987

Marie Rojková        1987 – 1991

Karel Rek                    1991 – 1999

Lubomír Bartek   1999 – dosud

 

Zástupci ředitele:

I. stupeň:

Anežka Jelínková   1980 – 1987

Marta Klárová        1987 – 1991

Irena Nováková    1991 – 1999

Stanislava Laudátová     1999 – 2004

Šárka Katzlerová            2004 – dosud

II. stupeň:

Eva Rýparová        1981 – 1989

Jaroslav Chýlek     1989 – 1991

Eva Slánská             1991 – 1997

Alena Švarcová                 1997 – dosud

Pedagogičtí pracovníci:

Bakotová Dana, Bartek Lubomír, Bartoňová Eva, Bednáriková Jitka, Bednářová Lenka, Benešová Marta, Bierzová Hana, Bílková Eliška,Blahovcová Hana, Bohdálková Marie, Brablecová Soňa,  Bret Roman, Čavojská Alice, Česáková Dobromila, Čížková Jaroslava, Danielová Vlasta,Dobešová Jaroslava, Drabinová Irena, Drabinová Marie, Durčáková Yvetta, Dybová Ludmila, Filipcová Brigita, Fojtášková Miluše, Friedrischková Alexandra, Fuchs František, Garnolová Marie, Grosman Zdeněk, Grymová Vladimíra, Gurníková Iva (Hiklová), Halenková Alena, Hermanová Hana, Hlisnikovská Eliška, Holcová Petra, Holenková Jana, Holubová Irena, Horut Tomáš, Hrabcová Hana, Hrčková Alena, Hubáčková Hana, Huječková Jana, Chalupková Vlasta, Chýlek Jaroslav, Jandová Dagmar, Jelínková Anežka, Jurečková Šárka,  Jursa Přemysl, Kanioková Jana, Karásková Lenka, Katzlerová Šárka, Kavečková Jarmila, Klárová Marta, Klusáčková Danuše, Kolková Olga, Konečná Monika, Konečná Šárka, Konůpková Jana, Kopková Anita, Kořínek Kamil, Koudelková Jarmila, Kozel David, Krajčová Taťána, Krkošková Anna, Kredbová Markéta, Krulich Jiří, Krulikovská Iva, Kubačáková Jarmila, Kubalová Julie, Kučerová Dáša, Kulová Marta, Kupková Jitka, Kurečková Vladimíra, Kvapilová Eva, Lahnerová Olga, Laudátová Stanislava, Lehkoživová Helena, Lišková Bohdana, Lokaj Vítězslav,Lukešová Andrea, Lukšová Marie, Malá Eva, Máchová Jarmila, Majerová Eva, Malinová Blažena, Maloušková Ilja, Marková Magda, Matěj Vratislav, Matějková Vlasta, Matunáková Květoslava, Mazoch Ladislav, Mecová Věra, Mikurdová Eva, Míčková Hana, Mohylová Alena, Mrózková Šárka, Mrnuštíková Petra, Muchová Pavla, Najdková Jaroslava, Navrátilová Ivana, Neckářová Zdeňka, Neničková Zdeňka, Němejcová Vlaďka, Novák Evžen, Nováková Irena, Nováková Marie, Pábelová Jana, Palátová Hana, Peša Jiří, Petkovová Ivana, Pěluchová Eva, Piekniková Dana, Plasgurová Marie, Podlasová Marta, Poledník Jiří, Poledníková Zdeňka, Pospíšilová Ivana,Procházková Anna, Prokopová Věra, Prokyšková Květa, Prymusová Jiřina, Raška Rostislav, Rek Karel, Rigler Martin, Richter Lubomír, Rojková Marie, Rusková Zdeňka, Růžičková Leontina, Rýparová Eva, Říhová Naďa,Sabelová Marie, Sajdáková Iva, Sekaninová Irena, Semenský Jiří, Slamjaková Ivana, Sláma Josef, Slánská Eva, Slováková Šárka, Smolíková Lenka, Smutková Hana, Sobotová Bohunka, Sojková Libuše, Sováková Magda, Stavinoha Jiří, Sysalová Miroslava, Šáchová Silvie, Šebestová Karla, Ševčíková Jitka, Ševčíková Taťána, Šimoňák Marek, Šimoníková Jarmila, Šopková Eva (MD), Šťastníková Miroslava, Štefánková Věra, Štefková Marie, Štěpaníková Miroslava, Štochlová Milena, Šturcová Kateřina(MD), Švantnerová Monika, Švarcová Alena, Švirák Bohuslav, Teperová Vladimíra, Tylečková Šárka, Václavíková Ladislava, Valová Miluše, Vašíčková Jana, Vašková Renáta, Vavříková Marie, Važíková Miluše, Velecká Eva, Veselka Marek, Volník Petr, Vojtovičová Dana, Vondráková Jarmila, Vráblíková Jana, Wálková Pavla, Zachariášová Dagmar, Závadová Květa, Zemanová Kamila

Hospodářští pracovníci:

Babišová Olga, Lepíková Lucie, Medáková Libuše, Pešatová Lenka,Štěpánková Květa

Správní zaměstnanci:

Antoniazi Anna, Balharová Marie, Blechová Věra, Božoňová Růžena, Cádriková Olga, Dostálová Hana, Frydrychová Ludmila, Hajasová Jana,Hermanová Libuše, Hlosta Vladimír, Holík Milan, Chalupka Josef, Chalupková Yvetta, Jadlovec Rostislav, Kaduchová Věra, Kaniaková Janka, Kaňoková Ludmila, Kievzková Antonie, Koryčárová Emilie, Kostková Věra,  Kovalová Vlasta, Krejčí Jitka, Mamulová Renáta, Mokryšová Ludmila,Novák František, Ochmanová Marta, Peterková Jana, Pokorná Zdeňka, Sanitrová Milada, Smolíková Jaroslava, Sokolíková Anna, Stuchlíková Gabriela, Syptáková Naděžda, Štefek Miroslav, Tabačková Ivana, Tomková Alžběta, Vajdíková Zdeňka, Vavřička Jiří, Vlach Daniel, Zahurská Jiřina, Zápalka Pavel, Zbořilová Iveta, Židková Iveta, Žitniaková Věra

Školní jídelna:

Adamcová Jitka, Benediktová Anna, Bezecná Eva, Cílková Ivana, Čagalová Jarmila, Čechová Marcela, Dybová Ludmila, Fajkošová Věra, Filipová Brigita, Florová Ilona, Gaudýnová Růžena, Hermanová Jana, Jachanová Miluše, Janošová Naděžda, Jarušková Žofie, Kadlubková Jarmila,Kantošová Markéta, Kokešová Jana, Kozlová Helena, Králová Pavla,Krištofová Marie, Krpcová Anežka, Křibíková Anna, Kubátová Zdeňka, Kubová Jiřina, Kudelová Zdeňka, Kukuczková Jaroslava, Lančová Irena,Lážová Libuše, Liďáková Marie, Lichnovská Ludmila, Luzarová Hana, Margetínová Zdeňka, Maršálková Marie, Mikulová Jana, Minarová Jana, Miturová Iveta, Musialová Dagmar, Němcová Olga, Nogová Jana, Otmarová Anežka, Paluzgová Jarmila, Peštová Iveta, Petrová Ludmila, Pitříková Věra, Pluháčková Edita, Podolská Jana, Raiskubová Helena, Šafaříková Helena, Šebestová Lenka, Šimšová Emilie, Škerková Zuzana, Šrubařová Drahuše,Takovová Helena, Tokošová Ivana, Trojáková Marcela, Vašíčková Jana, Verešová Jana, Vrábelová Dana

Třicátiny jsou věkem plným síly, tvůrčí energie, naplňováním odkazů minulosti a plánů do budoucna a navíc s velkou dávkou zkušeností.

Dovolujeme si popřát naší škole hodně skvělých, pohodových a kreativních žáků, což s dobrým profesionálním vedením přinese úspěchy a spokojenost.

V pátek 14.5. 2010 se žáci i učitelé probudili do svátečního dne, byl to den oficiálních oslav 30. výročí založení školy. K této příležitosti žáci připravili škole pod vedením svých vyučujících dárek v podobě akademie, jejíž přípravou žili celý tento školní rok. Slavnostní den prožili spolu s rodiči i milými hosty z řad bývalých zaměstnanců a zástupců města.

Žáci svým bezprostředním a radostným vystupováním mile překvapili své učitele, publikum v sále DKVP nakazili pohodou a smíchem. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků, který chvílemi opravdu „otřásal kulturákem“.

Za tuto mimořádně zdařilou akci, která prezentovala práci dětí i pedagogů za uplynulé období školy, vedení děkuje v prvé řadě žákům za jejich spontánnost při nácviku jednotlivých čísel, učitelům, za jejich trpělivost, obětavost a tvořivost při přípravě celé akademie, dík také patří rodičům žáků za podporu a vstřícnost, dále také p. Tobolovi, Smolanovi a Krajčovi za technické zabezpečení celé akce.

Mgr. Šárka Katzlerová, Mgr. Alena Švarcová

Na této adrese se nachází televizní reportáž týkající se oslav 30. výročí založení naší školy:

http://www.tvportaly.cz/frydek-mistek/15028-frydecko-mistecka-devitka-slavi-tricet-let