ZÁPIS do 1.třídy

K ELEKTRONICKÉMU ZÁPISU DO1.třídy

Vážení a milí rodiče,

prosíme Vás, abyste sledovali průběžně informace týkající se nástupu Vašich dětí do 1. tříd na webových stránkách naší školy. (5zsfm.cz, sekce –pro rodiče, budoucí prvňáčci)

S vřelým pozdravem

Vedení školy

 

Krok po kroku ke zdárnému zápisu Vašeho prvňáčka:

Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2022 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.

 

1) Termín zápisu

a) Elektronická forma zápisu bude spuštěna

od 7.4.2022 – 12.4. 2022

b) Motivační část

11. 4. 2022 a 12. 4. 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hodin v hlavní budově školy

 

2) Postup provedení zápisu

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční s osobní přítomností dětí ve škole, tedy součástí zápisu bude motivační část.

V praxi to znamená, že žádost o zápis dítěte podáte: 

Vážení rodiče, podáváte žádost o přijetí nebo odkladu Vašeho dítěte k základnímu vzdělání. O přijetí i odkladu rozhodne ředitel ve správním řízení. Seznam o rozhodnutí přijetí či odkladu bude zveřejněn na webu školy www.5zsfm.cz a vývěsce školy. Předpokládaný termín zveřejnění je 18.4.2022. Z tohoto důvodu si, prosím, poznačte registrační číslo, které Vám bude doručeno e-mailem. Pod tímto číslem bude Vaše dítě vedeno.

Po elektronickém přihlášení Vám přijde e-mail, kde bude registrační číslo a potvrzení o elektronickém přihlášení dítěte. Nyní musíte vyplnit buď žádost o přijetí spolu s přihláškou nebo žádost o odklad. Vyplněnou přihlášku, žádost a rodný list přinesete dne 11.4. nebo 12.4.2022 od 13,00 hodin do 17,00 hodin do hlavní budovy školy na motivační část zápisu Vašeho dítěte.

Informace pro rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky. Pokud nebudete mít v termínu podávání žádosti o odklad všechny náležitosti (PPP, lékařská zpráva), žádáme Vás o vyplnění a předání žádosti o odkladu, ale také i žádost o přijetí.

 

V případě nutnosti volejte 555 531 655/ 651 PO – PÁ od 8 – 12h. Děkujeme.

ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ročníku 2022-2023

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 2022-2023

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2022-2023

 

Návod elektronického přihlášení

Než začnete žádost vyplňovat, prohlédněte si správný postup na videu níže:

zapisy-online-200x200

 

3) Potřebné formuláře v případě, že nepodáváte přihlášku elektronicky

ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ročníku 2022-2023

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 2022-2023

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2022-2023

 

Nezapomeňte na rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce.

Vámi požadované si stáhněte, vyplňte a přijďte s dítětem 11.4 nebo 12. 4.2022 od 13,00 hodin do 17,00 hodin do hlavní budovy školy.

V případě odkladu je potřeba k žádosti doložit doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) a doporučení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 V měsíci květnu se vaše děti budou moci zúčastnit projektu „ Moje školička“. Informace o tomto projektu se dozvíte u zápisu.

 V červnu proběhne informační schůzka o organizaci výuky v měsíci září, kde bychom rovněž vybrali 700,- Kč na šk. pomůcky a učebnice.