Novinky pro Budoucím prvňáčkům

Moje první školička. Dne 11.5.2022 se budoucí prvňáčci setkali na naší škole s některými učiteli 1.stupně. Zábavnou formou se děti seznámily s prostředím školy. Tématem tohoto dne bylo SLUNÍČKO. Děti si zazpívaly písničku, poslechly si pohádku, počítaly a porovnávaly velikost sluníček na obrázku, naučily se básničku, u které si malovaly... » pokračovat

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáčků, informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 byly podány celkem 102 žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy. Z tohoto celkového počtu bylo zároveň u 10 žádostí rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o... » pokračovat

K ELEKTRONICKÉMU ZÁPISU DO1.třídy Vážení a milí rodiče, prosíme Vás, abyste sledovali průběžně informace týkající se nástupu Vašich dětí do 1. tříd na webových stránkách naší školy. (5zsfm.cz, sekce –pro rodiče, budoucí prvňáčci) S vřelým pozdravem Vedení školy   Krok po kroku ke zdárnému zápisu Vašeho prvňáčka: Do první třídy jsou... » pokračovat