Zaměstnanci

UČITELÉ
Mgr. Babišová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Gajdičiarová Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Greschnerová Monika učitelka I. stupeň
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Chytilová Zdeňka učitelka II. stupeň
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň
Mgr. Kowalowská Kateřina učitelka II. stupeň
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II. stupeň
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň / ICT koordinátor
Mgr. Macháč Martin ředitel
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň/ metodik prevence
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň / výchovný poradce
Mgr. Srostlíková Eva zástupkyně ředitele II. stup.
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň
Střelcová Naděžda učitelka I. stupeň
Mgr. Šnytová Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň
Mgr. Šťotková Denisa statutární zástupkyně
zástupkyně ředitele I. stupeň
Tomančáková Denisa učitelka I. a II. stupeň
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň
Mgr. Výkruta Denis učitel II. stupeň
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Lukešová Monika školní psycholožka
ŠKOLNÍ ASISTENT
Mičulková Karla Dis. školní asistent
SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Bc. Pal´ov Martin sociální pedagog
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Mgr. Bortlíčková Adéla speciální pedagog
KARIÉROVÝ PORADCE A KOORDINÁTOR INKLUZE
Mgr. Kunátová Aneta
ASISTENT PEDAGOGA
Backová Veronika asistentka pedagoga
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga
Červená Jana asistentka pedagoga
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga
Juchelková Kristýna asistentka pedagoga
Koloničná Marcela asistentka pedagoga
Majerová Lenka asistentka pedagoga
Mohylová Soňa asistentka pedagoga
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga
Mgr. Pastrňáková Eva asistentka pedagoga
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga
Šmídová Natálie asistentka pedagoga – zástup
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Bortlíčková Renata vychovatelka
Bujnošková Jiřina vedoucí vychovatelka
Konieczná Romana vychovatelka
Nováková Melanie vychovatelka
Pospíšilová Ivana vychovatelka
Richtárová Renata vychovatelka
Mgr. Smahelová Tereza vychovatelka
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI
Dombková Markéta sekretariát
Šebáková Miroslava personalistika a mzdy
Bc. Sladká Věra ekonomka
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Baláž Koloman správce hřiště
Černá Anna pradlena
Chalupka Josef školník
Chalupková Yvetta uklízečka
Janošcová Drahomíra uklízečka
Kaniaková Janka uklízečka
Kretková Hana uklízečka
Krpcová Zdeňka uklízečka
Marková Drahomíra uklízečka
Růčková Jana uklízečka
Sikora Ivo údržbář
Stuchlíková Gabriela uklízečka
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Salachová Ludmila vedoucí školní jídelny
Hillová Pavla prodej stravenek/ administrativní pracovnice
Mgr. Bačová Radka vedoucí kuchařka
Blahutová Helena kuchařka
Kokešová Jana kuchařka
Mikulová Jana kuchařka
Tesarčíková Iveta kuchařka
Baratová Jitka pomocná kuchařka
Coufalová Petra pomocná kuchařka
Mališová Renáta pomocná kuchařka
Myšková Irena pomocná kuchařka