Zaměstnanci

UČITELÉ  
Mgr. Babišová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Gajdičiarová Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň
Mgr. Holubová Jindřiška učitelka II. stupeň
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň
Lic. Chybidziurová Lucie učitelka I. stupeň
Bc. Chytilová Zdeňka učitelka II. stupeň
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň
Mgr. Kičerková Alexandra učitelka II. stupeň
Mgr. Kowalowská Kateřina učitelka II. stupeň
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II. stupeň
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň / ICT koordinátor
Mgr. Macháč Martin ředitel
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Marková Irena učitelka I. stupeň
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň/ metodik prevence
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň 
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň / výchovný poradce
Mgr. Slaná Veronika učitelka I. stupeň
Mgr. Srostlíková Eva zástupkyně ředitele II. stup.
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň
Střelcová Naděžda učitelka I. stupeň
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň
Bc. Šnytová Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň
Mgr. Šťotková Denisa statutární zástupkyně
zástupkyně ředitele I. stupeň
Mgr. et Mgr. Šťotková Petra učitelka I. stupeň tč. rodičovská dovolená
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň
Mgr. Vašíková Irena učitel II. stupeň
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň
Bc. Výkruta Denis učitel II. stupeň
   
ŠKOLNÍ ASISTENT   
   školní asistent
   
SPECIÁLNÍ PEDAGOG  
Mgr. Moravcová Adéla speciální pedagog
   
ASISTENT PEDAGOGA  
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 
Cebulová Tereza asistentka pedagoga 
Mgr. Dittrichová Tereza asistentka pedagoga 
Hrstková Kateřina asistentka pedagoga 
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 
Majerová Lenka asistentka pedagoga 
Mohylová Soňa asistentka pedagoga 
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga 
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga 
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga 
   
ŠKOLNÍ DRUŽINA  
Bortlíčková Renata vychovatelka
Bujnošková Jiřina vedoucí vychovatelka
Drabinová Irena vychovatelka
Konieczná Romana vychovatelka
Nováková Melanie vychovatelka
Pospíšilová Ivana vychovatelka
Richtárová Renata vychovatelka
   
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI  
Kantošová Markéta sekretariát
Šebáková Miroslava  personalistika a mzdy
Bc. Sladká Věra ekonomka
   
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Baláž Koloman správce hřiště
Chalupka Josef školník
Chalupková Yvetta uklízečka
Janošcová Drahomíra uklízečka
Kaniaková Janka uklízečka
Kretková Hana uklízečka
Krpcová Zdeňka uklízečka
Marková Drahomíra uklízečka
Růčková Jana uklízečka
Sikora Ivo údržbář 
Stuchlíková Gabriela uklízečka
   
ŠKOLNÍ JÍDELNA  
Salachová Ludmila vedoucí školní jídelny
Hillová Pavla prodej stravenek/ administrativní pracovnice
Mgr. Bačová Radka vedoucí kuchařka
Blahutová Helena kuchařka
Kokešová Jana kuchařka
Mikulová Jana kuchařka
Tesarčíková Iveta kuchařka
Baratová Jitka pomocná kuchařka
Coufalová Petra pomocná kuchařka
Černá Anna pomocná kuchařka
Mališová Renáta pomocná kuchařka
Myšková Irena pomocná kuchařka