Zaměstnanci

 

UČITELÉ  
Mgr. Babišová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň
Mgr. Blatoňová Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Buchtová Pavlína učitelka I. stupeň
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň
Mgr. Dvorská Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Gajdičiarová Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Greschnerová Monika učitelka I. stupeň
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň
Holmanová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň
Mgr. Chytilová Zdeňka učitelka II. stupeň
Mgr. Kavečková Jarmila učitelka I. stupeň
Mgr. Kowalowská Kateřina učitelka II. stupeň
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II. stupeň
Mgr. Kulovaná Markéta učitelka I. stupeň
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň / ICT koordinátor
Mgr. Macháč Martin ředitel
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň
Mgr. Minksová Romana učitelka I. stupeň
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň
Mgr. Nyklová Andrea učitelka I. stupeň
Mgr. Odvářková Šárka učitelka I. stupeň
Mgr. Ondračková Jana učitelka I. stupeň
Mgr. Pokludová Jana učitelka I. stupeň/ metodik prevence
Mgr. Rusinková Jitka učitelka I. stupeň
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň / výchovný poradce
Mgr. Srostlíková Eva zástupkyně ředitele II. stup.
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň
Střelcová Naděžda učitelka I. stupeň
Mgr. Šnytová Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Šopková Eva učitelka I. stupeň
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň
Mgr. Šťotková Denisa statutární zástupkyně
zástupkyně ředitele I. stupeň
Tomančáková Denisa učitelka I. a II. stupeň
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň
Mgr. Veselková Marcela učitelka I. stupeň
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň
Mgr. Výkruta Denis učitel II. stupeň
   
ŠKOLNÍ ASISTENT  
Mičulková Karla Dis. školní asistent
   
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
Mgr. Lukešová Monika školní psycholožka
Bc. Pal´ov Martin sociální pedagog
Mgr. Bortlíčková Adéla speciální pedagog
Mgr. Kunátová Aneta kariérový poradce a koordinátor inkluze
Bc. Pěkníková Lenka  školní asistent, volnočasový pedagog
   
ASISTENT PEDAGOGA  
Backová Veronika asistentka pedagoga
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga
Červená Jana asistentka pedagoga
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga
Juchelková Kristýna asistentka pedagoga
Koloničná Marcela asistentka pedagoga
Majerová Lenka asistentka pedagoga
Mohylová Soňa asistentka pedagoga
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga
Šmídová Natálie asistentka pedagoga 
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga
   
ŠKOLNÍ DRUŽINA  
Bortlíčková Renata vychovatelka
Bujnošková Jiřina vedoucí vychovatelka
Konieczná Romana vychovatelka
Pokludová Tereza vychovatelka
Pospíšilová Ivana vychovatelka
Richtárová Renata vychovatelka
Mgr. Smahelová Tereza vychovatelka
   
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI  
Dombková Markéta sekretariát
Šebáková Miroslava personalistika a mzdy
Bc. Sladká Věra ekonomka
   
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Baláž Koloman správce hřiště
Černá Anna pradlena
Chalupka Josef školník
Chalupková Yvetta uklízečka
Janošcová Drahomíra uklízečka
Kaniaková Janka uklízečka
Kretková Hana uklízečka
Krpcová Zdeňka uklízečka
Marková Drahomíra uklízečka
Růčková Jana uklízečka
Sikora Ivo údržbář
Stuchlíková Gabriela uklízečka
   
ŠKOLNÍ JÍDELNA  
Salachová Ludmila vedoucí školní jídelny
Hillová Pavla prodej stravenek/ administrativní pracovnice
Mgr. Bačová Radka vedoucí kuchařka
Blahutová Helena kuchařka
Kokešová Jana kuchařka
Mikulová Jana kuchařka
Tesarčíková Iveta kuchařka
Baratová Jitka pomocná kuchařka
Coufalová Petra pomocná kuchařka
Florová Kamila pomocná kuchařka
Mališová Renáta pomocná kuchařka