II. stupeň

Mgr. Beňová Alena učitelka II. stupeň 558 604 246 alena.benova@5zsfm.cz
Mgr. Cvikl Marek učitel II. stupeň 558 604 266 marek.cvikl@5zsfm.cz
Mgr. Gurníková Ivana učitelka II. stupeň 558 604 252 ivana.gurnikova@5zsfm.cz
Mgr. Herec Jan učitel II. stupeň 558 604 237 jan.herec@5zsfm.cz
Mgr. Holubová Jindřiška učitelka II. stupeň 558 604 253 jindriska.holubova@5zsfm.cz
Mgr. Horáková Monika učitelka II. stupeň 558 604 244 monika.horakova@5zsfm.cz
Hrstková Kateřina asistentka pedagoga 558 604 237 katerina.hrstkova@5zsfm.cz
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 558 604 252 marcela.kolonicna@5zsfm.cz
Mgr. Kowalowská Kateřina učitelka II. stupeň 558 604 233 katerina.kowalowska@5zsfm.cz
Mgr. Kubalová Barbora učitelka II.stupeň 558 604 269 barbora.kubalova@5zsfm.cz
Mgr. Lahnerová Olga učitelka II. stupeň 558 604 246 olga.lahnerova@5zsfm.cz
Mgr. Lokaj Vítězslav učitel II. stupeň 558 604 267 vitezslav.lokaj@5zsfm.cz
Mgr. Macháč Martin ředitel 555 531 652 martin.machac@5zsfm.cz
Mgr. Macháčová Eva učitelka II. stupeň 558 604 241 eva.machacova@5zsfm.cz
Majerová Lenka asistentka pedagoga 558 604 246 lenka.majerova@5zsfm.cz
Mgr. Matýsková Pavla učitelka II. stupeň 558 604 241 pavla.matyskova@5zsfm.cz
Mgr. Mohylová Jana učitelka II. stupeň 558 604 233 jana.mohylova@5zsfm.cz
Mohylová Soňa asistent pedagoga 558 604 241 sona.mohylova@5zsfm.cz
Mgr. Remiašová Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 253 jarmila.remiasova@5zsfm.cz
Mgr. Řeháček David učitel II. stupeň 558 604 237 david.rehacek@5zsfm.cz
Mgr. Říhová Naděžda učitelka II. stupeň 558 604 265 nadezda.rihova@5zsfm.cz
Mgr. Slabá Kateřina učitelka II. stupeň 558 604 244 katerina.slaba@5zsfm.cz
Mgr. Srostlíková Eva zástupkyně ředitele II. stupně 558 604 235 eva.srostlikova@5zsfm.cz
Mgr. Stašová Radka učitelka II. stupeň 558 604 269 radka.stasova@5zsfm.cz
Mgr. Sýkorová Marie učitelka II. stupeň 558 604 238 marie.sykorova@5zsfm.cz
Mgr. Štěpánová Miroslava učitelka II. stupeň 558 604 243 miroslava.stepanova@5zsfm.cz
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 558 604 252 lucie.vankova@5zsfm.cz
Mgr. Vašek David učitel II. stupeň 558 604 238 david.vasek@5zsfm.cz
Mgr. Vašíková Irena učitelka II. stupeň 558 604 243 irena.vasikova@5zsfm.cz
Mgr. Vašková Renáta učitelka II. stupeň 558 604 262 renata.vaskova@5zsfm.cz
Mgr. Vondráková Jarmila učitelka II. stupeň 558 604 268 jarmila.vondrakova@5zsfm.cz