Formuláře ke stažení

Pro média a partnery

logo barva

Dokumenty 

ŠKOLNÍ, KLASIFIKAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

ŘÁD ŠD 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO ŠD

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY  PDF
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU PDF
ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ ŽÁKA PDF
POTVRZENÍ O STUDIU  –  na požádání vydá sekretariát školy
POKRAČOVÁNÍ V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ PDF
ŽÁDOST O VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU PDF
ŽÁDOST O VYHOTOVENÍ DRUHOPISU VYSVĚDČENÍ PDF
 ŠD – ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY PDF

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ                  PDF
ŠKOLNÍ JÍDELNA – POTVRZENÍ POVOLENÍ K INKASU         PDF