Výchovný poradce, zástupce ředitele

Mgr. Naděžda Říhová

Přímá linka:  558 604 265   

Email:   nadezda.rihova@5zsfm.cz, skola.rihova@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Pro žáky:         denně    07:15 – 07:45 hod.

Pro rodiče:  pondělí    11:00 – 12:00 hod.

Konzultace v jiných termínech jsou možné vždy po předchozí telefonické domluvě.

 

Jako vedoucí ŠPP zajišťuji koordinaci činností jednotlivých pracovníků týmu ŠPP, metodické vedení a pomoc pracovníkům školy při řešení výchovných problémů a komunikaci v externích vztazích.

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se starám především o řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na řešení problémových situací ve škole.

 

Hlavní náplň práce:

  • koordinace činnosti týmu ŠPP
  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
  • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
  • péče o talentované a nadané žáky
  • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • spolupráce při řešení výchovných problémů
  • spolupráce s institucemi: Školní poradenská zařízení, Středisko výchovné péče, příslušné odbory MÚ, ÚP, PČR apod.

NOVĚ VLOŽENO: 

 Přijímací řízení 2022-23 informace rodičům

„Akce pro vycházející žáky“ rozklikněte tento nadpis

Přijímací řízení ve školním roce 2022-2023

Vyhláška 353 o přijímacím řízení – platné znění od 1.11.2018

Pravidla omlouvání absence – Dny otevřených dveří,podání přihlášek atd.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK NA SŠ, ZÍSKÁNÍ, ODEVZDÁNÍ NA SŠ – TERMÍNY

 

VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU