Co je potřeba vědět

UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ U BEZHOTOVOSTNÍHO STYKU HLÁSÍME VŽDY U POKLADNY ŠJ.

Zrušit písemně závazek platby inkasem. Bez řádného ukončení bude pokračující přihlášení posuzováno jako přihlášení s vymahatelným dluhem.

 

IDENTIFIKACE STRÁVNÍKŮ:

– prováděna čipem, který si hradí strávník

– čip není přenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně

– bez platného čipu nebude oběd vydán

– při ztrátě nebo poškození je strávník povinen si zakoupit čip nový

– dodavatel čipu poskytuje záruku pouze 12 měsíců

– za zapomenutý čip bude vydán doklad k výdeji oběda u pokladny ŠJ

A TADY JSOU VŠECHNY INFORMACE POHROMADĚ: 

Po ukončení stravování vrátí strávník čip na pokladně ŠJ, kde mu bude vrácena záloha ( čip nesmí být poškozen ). Pokud tak neučiní do jednoho roku, čip bude vyřazen z evidence a záloha nebude vrácena.

PROVOZNÍ HODINY POKLADNY ŠJ: 11:00 – 13:45h.

 

VÝDEJ OBĚDŮ CIZÍ STRÁVNÍCI:  11:00-11:15 h.

 

Ceny stravy:

Žáci 7-10 let               27 Kč

Žáci 11-14 let             29 Kč

Žáci 15- více let         32 Kč

Cizí strávníci              75 Kč

Doplatek za neodebranou stravu  27 Kč.

 

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ TELEFONICKY:


E-MAIL NESLOUŽÍ K ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ!!!


– Den předem od 11:00 – 13:45 h – pouze na tel.čísle: 558 604 256 – p. Hillová

– Aktuální den od 06:30 – 07:00 h. – pouze na tel.čísle: 558 604 255 – p. Salachová

Poslední pracovní den v měsíci se ruší ranní telefonické odhlašování z důvodu uzávěrky stravného a prodeje na nový měsíc.
Odhlásit se můžete den dopředu do 13:45 hod.

 

 

Způsob platby ŠJ:

  • souhlas k inkasu z účtu z jiných bank nejpozději k 1.v měsíci na daný měsíc

 číslo účtu : 2254 2254 44/ 5500

 

  • hotově-platba na pokladně ŠJ ve výjimečných případech, vždy 2 poslední dny ve starém měsíci a 2dny v novém měsíci.


ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech, pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo.
Změna obědu na č.2 se provádí  vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )

 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

– Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek  za minulý měsíc!!!

– Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

 – V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni nahlásit ukončení stravování na pokladně školní jídelny a až poté zrušit inkaso u své banky!!!

 

POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Provozní řád ŠJ je vyvěšen na nástěnce u vstupu do budovy školní jídelny nebo na stránkách školy www.5zsfm.cz

 

Změna jídelního lístku -možná!!!

 

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY – DŮLEŽITÉ ČTĚTE !!!

– S platností od 01.01.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla.

– První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (v době od 11:00 do 11:15 h).


– Bude – li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole se už nejedná o školní stravování ( s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb). 


– Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti !!! 


– Jestliže si strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů.

Strávníci platící stravu v hotovosti budou doplatky za neodhlášenou stravu platit hotově na pokladně ŠJ.
Strávníkům platících přes banku ( inkasem ) bude částka navýšena o doplatek za neodhlášenou stravu.

– Odhlašovat obědy lze na pokladně ŠJ, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky.

– Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004) .

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku, kterého dosáhnou ve škol. roce ( září – srpen ) dle vyhl.107/2005 Sb.
Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Při ztrátě nebo poškození je nutno zakoupit čip nový.