Školní poradenské pracoviště

Zde jsou Vám poskytnuty informace a kontakt na výchovnou poradkyni, speciálního pedagoga a školního metodika prevence.

 

Mgr. Naděžda ŘÍHOVÁ – Zástupce ředitele pro výchovné záležitosti a kariérové poradenství

Mgr. Adéla MORAVCOVÁ – Speciální pedagog

Mgr. Jana POKLUDOVÁ – Školní metodik prevence

 

ASISTENTI PEDAGOGA  
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 
Cebulová Tereza asistentka pedagoga 
Mgr. Dittrichová Tereza asistentka pedagoga 
Hrstková Kateřina asistentka pedagoga 
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 
Majerová Lenka asistentka pedagoga 
Mohylová Soňa asistentka pedagoga 
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga 
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga 
Vaňková Lucie asistentka pedagoga 
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga