Školní poradenské pracoviště

Zde jsou Vám poskytnuty informace a kontakt na výchovnou poradkyni, speciálního pedagoga a školního metodika prevence.