Veselá věda

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít pro děti z 1.stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám. 

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.

 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: 

kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na:www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky.

Letos od 30.září

1x týdně ve čtvrtek od 14:30h. ( 60 minut, 15 lekcí za pololetí).

A6 Leták Vědecké pokusy 2018-19