Speciální pedagog

Mgr. Adéla Bortlíčková

Telefon: 558 604 245

E–mail: adela.bortlickova@5zsfm.cz

Konzultační hodiny pro žáky

  • každý den  7:45 – 11:00

Konzultační hodiny pro rodiče

  • kdykoliv v úterý a ve čtvrtek a to po předchozí telefonické domluvě.

 

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Jako školní speciální pedagog vykonávám činnosti zaměřené na podporu inkludovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Jsem k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Základní činnosti ŠSP jsou v oblasti socializační a inkluzivní. Pracuji na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuji a naplňuji strategie inkluzivního vzdělávání. Snažím se u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.

Činnosti speciálního pedagoga

1) Administrativní činnost

  • Vedení dokumentace, účast na tvorbě PLPP a IVP

2) Individuální práce se žáky

  • Diagnostika, reedukace, kompenzace a stimulace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

3) Pomoc rodičům a práce s rodiči

  • Konzultace obtíží ve výuce, doporučení a nabídka vhodných pomůcek, metod a forem pro péči

4) Pomoc pedagogům a práce s pedagogy

  • Náslechy ve třídách, diagnostika dítěte, doporučení pro asistenty pedagoga, pomoc učitelům při přípravě materiálu ke vzdělávání