PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, Statutární město Frýdek-Místek, zavádí od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky.

Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveň trvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy platí.

Přihlášení do projektu je snadné. K dispozici jsou formuláře v elektronické i papírové podobě. K přihlášce rodič pouze doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo toto potvrzení může nahradit jednoduchým čestným prohlášením, že tyto přídavky pobírá.

Formulář v elektronické podobě najdete na našich stránkách: www.5zsfm.cz nebo jej obdržíte fyzicky na sekretariátu ředitele příp. ve školní družině. V případě nejasností vám samozřejmě pomůžeme formulář vyplnit.

S úctou

Mgr. Martin Macháč

ředitel školy

 

Přihláška k projektu „PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY NA ZŠ VE FM“ zde rozklikněte