ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

tel.: 736 200 952 ( PO – PÁ od 6 – 18 h.)

nebo e-mail: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz

 

AKTUÁLNĚ:

Vážení rodiče,

od zítřejšího dne mohou vaše děti navštěvovat nejen školu, ale také školní družinu. Zde uvádím pár bodů, které se provozu družiny týkají. Podrobné informace ohledně provozu školy a družiny jste obdrželi od pana ředitele. Pro upřesnění zasílám informace k družině.

 1. Provoz školní družiny pro děti na PREZENČNÍ VÝUCE od 12. 4. 2021

 • Provoz pro děti 1. – 4.tříd = ranní i odpolední družina, kterým rodiče vyplnili dotazník a účastní se v daném týdnu prezenční výuky.
 • Provoz pro děti 5.tříd = pouze ranní družina, kterým rodiče vyplnili dotazník a účastní se v daném týdnu prezenční výuky.
 • Ranní družina (od 6:00 do 7:45) bude probíhat v hlavní budově ZŠ. Děti budou po celou dobu ve své kmenové třídě, kde bude zajištěn dohled. Při příchodu dítěte proběhne testování.
 • V odpolední družině budou děti rozděleny do oddělení po jednotlivých třídách s dodržením podmínky homogenity jednotlivých skupin, což znamená JEDNA TŘÍDA = JEDNO ODDĚLENÍ ŠD. PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DĚTÍ 2020-2021 rotace dětí 1.stupně
 • Děti se budou stravovat se svou třídou a třídní učitelkou a pak budou předány vychovatelce do ŠD.
 • Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy.

        2. Provoz školní družiny pro děti na DISTANČNÍ VÝUCE od 12. 4. 2021

 • Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších určených profesí, a které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka , je umožněna celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 • Děti IZS = rodiče těchto vybraných profesí:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Před umístěním dítěte do tohoto programu školní družiny, prosím, kontaktujte s předstihem můj e-mail: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  nebo telefon: 736 200 952  ( PO – PÁ od 6:00 – 18:00h., víkend od 9:00 – 18:00h.)
 • Při vstupu do budovy budou děti testovány.
 • Možnost využít ŠD v čase od 6:00 – 16:30h.
 • Dopoledne budou děti ve spojení se svou třídou a odpoledne bude probíhat program klasický pro školní družinu.
 • Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy.

       3. Úplata za ŠD

 • Před uzavřením škol byla provedena úhrada úplaty na celé druhé pololetí všemi dětmi 1. a 2.tříd.
 • Děti 3. – 5.tříd budou muset úplatu uhradit až nyní.
 • Vzhledem k současné situaci bude schůzka s panem ředitelem a ekonomickým úsekem školy, kde dohodneme podmínky úhrady a následně také vrácení úplaty. Prosím všechny o trpělivost. S výsledkem jednání budete seznámeni. V případě vrácení úplaty budete opět vyzváni k vyzvednutí částky osobně formou dotazníku, jako tomu bylo v minulém roce. Tentokrát budeme chtít vzhledem k situaci vrátit všechny přeplatky úplaty do konce školního roku.
 • Rodiče, kteří nyní nebudou dávat děti do ŠD, musí vyplnit Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny ( viz. příloha ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD  ). Jinak by bylo zapotřebí uhradit úplatu. Prosím rodiče těchto dětí, aby výše uvedenou žádost dodali co nejdříve do ŠD. Jsem každý den u hlavního vchodu 2.stupně od 6:00 – 7:30h. nebo možno odeslat kopii žádosti s podpisem na e-mail: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz a originál dodat do 23.4.2021 na mé jméno do ŠD.

      4. Testování

https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Vím, že je to v současné době pro všechny náročné. Ze zítřejšího dne máme všichni obavy. Čekají nás nelehké dny, ale věřme v lepší zítřky. Snažme se vzájemně si pomoci.

Moc děkuji všem za úžasnou spolupráci.

Přeji všem klidné dny, zdraví celým rodinám a šťastné děti.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

Bakaláře sleduji nepravidelně, proto použijte ke komunikaci níže uvedené kontakty, kde jsem neustále k dispozici. Velice děkuji.

 

ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD

OMLUVENKA ŠD k vytištění