ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE

AKTUÁLNĚ:

30.6.2022 je provoz školní družiny do 12:00 h.

 

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že s platností od 1. 9. 2022 dojde k navýšení úplaty za školní družinu 300 Kč za měsíc. V případě zájmu pouze o ranní družinu je částka 75 Kč na měsíc.

Úplata bude vybírána pouze bezhotovostně a v plné výši na účet školy.

Termín úhrady do 20.9.2022 za 1. pololetí  a do 20.1.2023 za 2. pololetí.

  1. pololetí = září, říjen, listopad, prosinec a leden
  2. pololetí = únor, březen, duben, květen a červen

Podklady k platbě pro 1. pololetí získáte při zápisu do školní družiny. Údaje si řádně uschovejte, jsou platné pro úhradu úplaty také pro 2. pololetí.

Děkuji a přeji klidné dny.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

 

 

V případě potřeby jsem k dispozici na tel.: 736 200 952  nebo e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD 

OMLUVENKA ŠD k vytištění