ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE

AKTUÁLNĚ:

 

DEN RODINY 2024

 

 

V případě potřeby jsem k dispozici na tel.: 736 200 952  nebo e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz  

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka