ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE

VÝBĚR stravného PROSINEC 2022

VÝBĚR stravného LISTOPAD 2022 

Od 1.7.2022 došlo k navýšení ceny za stravné:

 

žáci

6-10 let       27,- Kč

11-14 let      29,- Kč

15 let a více  32,- Kč

 

Doplatek za neodhlášené obědy  27,- Kč

 

cizí strávníci 75,- Kč

Žádáme zákonné zástupce, kteří platí inkasem, aby si navýšili limit inkasa.

 

 

 

 

Výdej obědů do jídlonosičů pouze v čase 11:00-11:15 h.!

Mimo tuto dobu nebude umožněn vstup do budovy školy!

 

Informace školní jídelny o platbách inkasem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  1. Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.
  2. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
  3. Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.
  4. Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.
  5. Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.
  6. Každý strávník je povinen si obědy sám přihlašovat nebo odhlašovat, podle toho jaké výuky se účastní.

 

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

Neuhrazená inkasní platba za stravu v lednu 2021 musí být doplacena nejpozději do 21.1.2021.

Pokud se tak nestane, bude strávník automaticky vyřazen z možnosti stravování po zbytek tohoto měsíce. Opětovné přihlášení ke stravování bude pak možné pouze po platbě v hotovosti (v době k tomu určené).

 

Děkujeme za pochopení

Od 1.1.2021 nové číslo účtu školy!!!

Kdo platí stravné inkasem, prosíme o provedení změny na toto nové číslo účtu 2254225444/5500.

UPOZORNĚNÍ

Žádáme rodiče a zákonné zástupce, aby dohlédli na řádné odhlašování obědů, kdy budou mít děti distanční výuku. V této době je možno odebírat obědy, ale pouze do jídlonosičů a dodržet k tomu dobu určenou (bude upřesněna na stránkách školy).

Žáci ostatních ročníků, kteří budou chodit denně do školy, budou od prosince 2020 automaticky přihlášeni ke stravování.

 

PROVOZNÍ HODINY POKLADNY ŠKOLNÍ JÍDELNY: pondělí až pátek od 11:00 – 13:45 h.

 

VÝDEJ OBĚDŮ:

do jídlonosičů :           11:00-11:15 h.

žáci a zaměstnanci:    11:15 – 14:00 h.

ŠJ – OPATŘENÍ PRO VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ A VSTUP CIZÍCH STRÁVNÍKŮ DO BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY