ZŠ – INFORMACE

AKTUÁLNÍ ROZVRH HODIN NALEZNETE V BAKALÁŘI!!!

Aktuální informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Provoz základní školy bude od 30. 11. 2020 probíhat následujícím způsobem:

  1. Prezenční výuka je povinná pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku v plném
  2. Žáci 6. až 8. ročníku budou tzv. rotovat ve výuce v režimu sudý – lichý týden:
Týden Prezenční výuka (ve škole) Distanční výuka (z domova)
30. 11. – 4. 12. 6. A, B, C + 7. A, B 8. A, C, D + 7. C, D
7. 12. – 11. 12. 8. A, C, D + 7. C, D 6. A, B, C + 7. A, B
14. 12. – 18. 12. 6. A, B, C + 7. A, B 8. A, C, D + 7. C, D
21. 12. – 22. 12. 8. A, C, D + 7. C, D 6. A, B, C + 7. A, B

 

U prezenční výuky zůstává rozsah vyučovacích hodin zachován.

Během prezenční výuky bude dodržována homogenita skupin, výuka hudební a tělesné výchovy bude nahrazena jinými vzdělávacími aktivitami.

Z důvodu dodržování hygienických pravidel bude upravena výuka ve „smíšených“ mezitřídních skupinách. S pravidly výuky vybraných předmětů (např. cizí jazyky, volitelné předměty) budou žáci seznámeni po nástupu do školy.

U distanční výuky bude rozsah vyučovacích hodin upraven.

Rozvrh hodin jednotlivých tříd během distanční výuky je přístupný po přihlášení do systému Bakaláři a je upraven do režimu sudý – lichý týden. Tento rozvrh je platný pouze po dobu jednoho týdne (od 30. 11. do 4. 12.). S organizací výuky během dalšího týdne (od 7. 12. do 11. 12.) budou žáci seznámeni nejpozději v pátek 4. 12.

Vzhledem k tomu, že u některých vyučujících se střídá prezenční výuka a následně online hodina, může dojít k drobnému zdržení při spuštění online hodiny. Tímto předem děkujeme všem za trpělivost a toleranci.

 

Provoz školní družiny

Provoz ranní družiny bude probíhat v hlavní budově školy. Žáci budou umístěni ve svých kmenových třídách, na jednotlivých patrech bude vykonáván dohled nad žáky.

V odpolední družině budou žáci rozděleni do oddělení opět po jednotlivých třídách, příp. ročnících. Aktuální stav bude upřesňován na základě informací zákonných zástupců žáků navštěvujících školní družinu. Záměrem školy je v co největší míře zachovat neměnnost skupin.

Z organizačních a personálních důvodů nebude zajištěn provoz pro žáky 5. ročníku.

Aktuálně více zde: ŠKOLNÍ DRUŽINA OD 30.11.2020

 

Provoz školní jídelny

Nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci školy.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci prezenční výuky.

Žáci na distančním vzdělávání si mohou stravu vyzvednout pouze do jídlonosičů u zadního vchodu do školní kuchyně (rampa) v čase 13:45 – 14:00.

Strávníci platící inkasním příkazem budou mít oběd od 30. 11. přihlášen. V případě nezájmu o stravování si musí oběd odhlásit.

Strávníci platící v hotovosti si mohou obědy zakoupit v kanceláři ŠJ od pátku 27. 11. do pátku 4. 12. vždy v době 6:30 – 9:00 nebo 11:00 – 13:00 hodin.

 

Děkujeme všem, že nám pomáháte tuto nelehkou situaci zvládnout.

Mgr. Martin Macháč, ředitel školy

1.stupeň: harmonogram vstupu tříd do školy od 30.11.

VSTUPY DĚTÍ 1.STUPNĚ DO ŠKOLY

 

2.stupeň: harmonogram vstupu tříd do školy od 30.11. – 4.12.2020:

6.A  v 7:40 h.

6.B  v 7:40 h.

6.C  v 7:40 h.

7.A  v 7:45 h.

7.B  v 7:45 h.

9.A  v 7:50 h.

9.B  v 7:45 h.

9.C  v 7:50 h.

9.D  v 7:50 h.